Languages

User login


Mataró Sensefils Escorxador


joselegido's picture
node18084 MatEscorxadorMataró Sensefils Escorxador
zoneMataróEstà situat molt a prop del final de Mataró per la riera de Sant Simó i prop de la platja
position (lat/lon)Lat:41.544803
Lon:2.453918
13 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
Maintenance & SLAs (from parents)MataróSenseFils (Volunteer), Ballus Informatica, S.L (FO), Ballus Informatica, S.L (Wireless), GoufoneMaresme (Wireless), GoufoneMaresme (FO)
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: joselegido at 11/11/2008 - 1:00am · updated by: joselegido at Fri, 24/04/2020 - 18:11

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
MatEscorxadorLinkHavanaradio10.139.67.10/29WorkingAirOsv3.6+
MatEscorxadorLinkIsern2radio10.139.67.12/29WorkingAirOSv7.x+
MatEscorxadorOmnitikradio10.139.67.97/27WorkingRouterOSv6.x
MatEscorxadorNanoBeamradio10.140.55.225/27TestingAirOsv5.x
MatEscorxadorLinkCanSansradio10.139.67.13/29TestingAirOsv3.6+
MatEscorxadorLinkIsernradio10.139.67.11/29WorkingAirOsv3.6+
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
MatEscorxadorLinkHavana - Escorxador-Havana
70624-MatTorreMaresme-[21247] (MatTM_RB912-SectorialP2P/TorreMaresme-Escorxador)172.25.39.225/172.25.39.226Working0.6183-S
MatEscorxadorLinkCanSans - EscorxadorLlavaneres
32482-LlavCanSans-[28522] (LlavCanSansRd1/CanSans-Escorxador)172.25.37.158/172.25.37.157Working3.49970-E
MatEscorxadorLinkIsern - MatEscorxador-Isern
15829-MatIsern-[19268] (MatIsern_RB600/MatIsern-Escorxador)172.25.33.213/172.25.33.214Working1.25248-W
Total: 5.349 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
MatEscorxadorOmnitik
148880-MatEscorxadorOmnitik/MatEscorxadorLinkCanSans10.139.67.9/10.139.67.13Testingn/a-
131314-MatEscorxadorOmnitik/MatEscorxadorLinkHavana10.139.67.9/10.139.67.10Workingn/a-
148877-MatEscorxadorOmnitik/MatEscorxadorLinkIsern10.139.67.9/10.139.67.11Plannedn/a-
148878-MatEscorxadorOmnitik/MatEscorxadorLinkIsern210.139.67.9/10.139.67.12Plannedn/a-
MatEscorxadorLinkHavana
131314-MatEscorxadorLinkHavana/MatEscorxadorOmnitik10.139.67.10/10.139.67.9Workingn/a-
MatEscorxadorLinkCanSans
148880-MatEscorxadorLinkCanSans/MatEscorxadorOmnitik10.139.67.13/10.139.67.9Testingn/a-
MatEscorxadorLinkIsern
148877-MatEscorxadorLinkIsern/MatEscorxadorOmnitik10.139.67.11/10.139.67.9Plannedn/a-
MatEscorxadorLinkIsern2
148878-MatEscorxadorLinkIsern2/MatEscorxadorOmnitik10.139.67.12/10.139.67.9Plannedn/a-

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
MatEscorxadorOmnitik - MatEscorxadorAP1-5
131300-MatMataPlaDelCastell-[81902] (MatVeinatDeMataxRd1)10.139.67.97/10.139.67.114Working2.38714-N
131391-MatDnQuixot15-[24617] (MatDnQuixot15Rd1)10.139.67.97/10.139.67.120Working0.027135-SE
142507-MatCincSenies4-[37336] (MatCincSenies4Rd1)10.139.67.97/10.139.67.116Working0.7452-NE
149621-MatPuertoRico3_3_1-[105005] (MatPuertoRico3_3_1Rd1)10.139.67.97/10.139.67.98Working0.0796-N
153856-MatPacheco91_2_2-[110327] (MatPacheco91_2_2Rd1)10.139.67.97/10.139.67.99Working0.161271-W
Total: 3.394 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

usuari proxy

Hola pot-se que sigui aqui hon e de demanar que em facin l'usuari per sortir a internet¿?

Estic enllaçant Mat_Ras2 amb L'havana.

El meu Correu es rastayoung@gmail.com

merci

 

ferse usuari

hola no aconsegueixo conectarme a la xarxa desde un portatil emb podrieu donar instruccions de com es pot fer (detecto la xarxa pero no acosegueixo conexio)

gracies

tinc el mataroescorxador jus davant i no rebu senyal?

tinc el mataroescorxador jus davant i no rebu senyal? que esta desconectat per les hobres?? o numes esta desconectat per un temps?? quant estara operatiu?? gracias.

Les gràfiques d'aquest node diuen que no acaba de rutllar

Passat per la llista de correu de mataro a veure si te poden ajudar http://guifi.net/llistes