Languages

User login


MatMariaRosa


guifiLOG: _ipcalc mask invalid (mask)
aureli.gomez's picture

node20680 MatMariaRosaMatMariaRosa
zoneMataróMatGeganta - Mataró, CamidelaGeganta / PlEspanya
position (lat/lon)Lat:41.543721
Lon:2.440197
30 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
Maintenance & SLAs (from parents)MataróSenseFils (Volunteer), Ballus Informatica, S.L (FO), Ballus Informatica, S.L (Wireless), GoufoneMaresme (Wireless), GoufoneMaresme (FO)
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: aureli.gomez at 22/03/2009 - 10:24pm · updated by: GoufoneMaresme at Sat, 03/03/2018 - 11:24

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
MatGeganta_RB-433radio10.139.66.193/26WorkingRouterOSv3.x
MatGegantaSrvr2server10.140.54.247/27Testing
MatGeganta_4M_Comunigeneric10.140.54.241/27Working
MatGeganta_7d_Comunigeneric10.140.54.243/27Working
MatGeganta_8b_Comunigeneric10.140.54.242/27Working
MatGeganta_5c_Comunigeneric10.140.54.244/27Working
MatGeganta_7mgeneric10.139.66.204/26Working
MatGeganta-Llavaneresradio/  AirOsv5.x 
MatGegantaOmniticradio10.140.53.97/27WorkingRouterOSv5.x
SXT_MatGeganta-PaisosCatalansradio10.140.53.119/27WorkingRouterOSv5.x
MatGegantaRd5-LinkTCMradio10.140.53.121/27WorkingAirOsv5.x
MatMariaRosaRd14radio10.140.54.229/27TestingRouterOSv6.x
MatGegantaSTradio10.140.54.225/27WorkingRouterOSv6.x
MatGeganta_1n_Gouradio10.140.54.245/27WorkingRouterOSv6.x
MatMariaRosa-LinkRecoderradio10.140.54.233/27TestingAirOSv7.x+
MatGegantaSectorialP2Pradio10.140.54.227/27TestingAirOsv5.x
MatGeganta_6c_Comuniradio10.140.54.246/27WorkingRouterOSv6.x
MatGegantaLinkTorreDAraradio/  AirOsv5.x 
MatMariaRosaSWradio10.140.54.226/27TestingRouterOSv5.x
MatGegantaSectorial5Nradio10.91.194.225/27TestingRouterOSv6.x
MatGegantaSXT-LinkCubaradio10.140.54.236/27TestingRouterOSv6.x
MatMariaRosa-LinkCabreraradio10.140.54.230/27TestingAirOSv7.x+
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
MatGeganta_RB-433 - MatGeganta-Isern
27308-MatIsern-[19268] (MatIsern_RB600/MatIsern-Geganta)172.25.38.37/172.25.38.38Working0.339183-S
MatGegantaOmnitic - MatGeganta-Catalans
60355-MatPaisosCatalans-[52759] (SXTMatPaisosCatalans-Geganta)172.25.57.9/172.25.57.12Inactive1.142359-N
MatGegantaRd5-LinkTCM - MatGeganta-TCM
60957-MatTCM-[46907] (MatTCMRd7-LinkMatGeganta)172.25.45.25/172.25.45.26Working1.767196-S
MatGegantaSectorialP2P - MatGeganta-LinkBalmes
135432-MatJaumeRecoder88-[77496] (MatRecoder-LinkGeganta)172.25.59.89/172.25.59.90Working1.239164-S
MatGegantaSXT-LinkCuba - MatGegantaSXT-LinkCuba
125549-MatCuba-[19223] (MatCubaSXT-LinkGeganta)172.25.61.218/172.25.61.217Working0.803172-S
MatMariaRosa-LinkCabrera - MatGeganta-LinkCabrera
150156-CabN2km643-[74748] (CabN2km643LinkGeganta)172.25.38.78/172.25.38.77Testing4.047216-SW
Total: 9.337 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
MatGeganta_4M_Comuni
150088-MatGeganta_4M_Comuni/MatGegantaST10.140.54.241/10.140.54.225Workingn/a-
MatGegantaSrvr2
150087-MatGegantaSrvr2/MatGegantaST10.140.54.247/10.140.54.225Workingn/a-
MatGeganta_7d_Comuni
150090-MatGeganta_7d_Comuni/MatGegantaST10.140.54.243/10.140.54.225Plannedn/a-
MatGeganta_RB-433 - MatGeganta
30399-MatGeganta_RB-433/MatGeganta_7m10.139.66.193/10.139.66.204Testingn/a-
MatGeganta_RB-433
50371-MatGeganta_RB-433/MatGegantaOmnitic172.25.37.9/172.25.37.10Testingn/a-
71355-MatGeganta_RB-433/MatGegantaST172.25.49.141/172.25.49.142Testingn/a-
MatGeganta_8b_Comuni
150089-MatGeganta_8b_Comuni/MatGegantaST10.140.54.242/10.140.54.225Workingn/a-
MatGeganta_5c_Comuni
150091-MatGeganta_5c_Comuni/MatGegantaST10.140.54.244/10.140.54.225Workingn/a-
MatGeganta_7m
30399-MatGeganta_7m/MatGeganta_RB-43310.139.66.204/10.139.66.193Testingn/a-
MatGegantaOmnitic - MatGegantaAP2-5
59751-MatGegantaOmnitic/SXT_MatGeganta-PaisosCatalans10.140.53.97/10.140.53.119Workingn/a-
60958-MatGegantaOmnitic/MatGegantaRd5-LinkTCM10.140.53.97/10.140.53.121Workingn/a-
MatGegantaOmnitic
50371-MatGegantaOmnitic/MatGeganta_RB-433172.25.37.10/172.25.37.9Testingn/a-
71803-MatGegantaOmnitic/MatGegantaST172.25.55.85/172.25.55.86Testingn/a-
SXT_MatGeganta-PaisosCatalans
59751-SXT_MatGeganta-PaisosCatalans/MatGegantaOmnitic10.140.53.119/10.140.53.97Workingn/a-
MatGegantaRd5-LinkTCM
60958-MatGegantaRd5-LinkTCM/MatGegantaOmnitic10.140.53.121/10.140.53.97Workingn/a-
72307-MatGegantaRd5-LinkTCM/MatGegantaST/Testingn/a-
72306-MatGegantaRd5-LinkTCM/MatGegantaST172.25.45.24/Testingn/a-
MatGegantaST
72307-MatGegantaST/MatGegantaRd5-LinkTCM/Testingn/a-
71355-MatGegantaST/MatGeganta_RB-433172.25.49.142/172.25.49.141Testingn/a-
150090-MatGegantaST/MatGeganta_7d_Comuni10.140.54.225/10.140.54.243Plannedn/a-
80464-MatGegantaST/MatMariaRosaRd1410.140.54.225/10.140.54.229Testingn/a-
150086-MatGegantaST/MatMariaRosaSW10.140.54.225/10.140.54.226Workingn/a-
150091-MatGegantaST/MatGeganta_5c_Comuni10.140.54.225/10.140.54.244Workingn/a-
125551-MatGegantaST/MatGegantaSXT-LinkCuba10.140.54.225/10.140.54.236Workingn/a-
150087-MatGegantaST/MatGegantaSrvr210.140.54.225/10.140.54.247Workingn/a-
150092-MatGegantaST/MatGeganta_6c_Comuni10.140.54.225/10.140.54.246Workingn/a-
145324-MatGegantaST/MatGegantaSectorial5N10.140.54.225/10.140.54.228Workingn/a-
150088-MatGegantaST/MatGeganta_4M_Comuni10.140.54.225/10.140.54.241Workingn/a-
150093-MatGegantaST/MatGeganta_1n_Gou10.140.54.225/10.140.54.245Workingn/a-
150080-MatGegantaST/MatMariaRosa-LinkRecoder10.140.54.225/10.140.54.233Testingn/a-
150089-MatGegantaST/MatGeganta_8b_Comuni10.140.54.225/10.140.54.242Workingn/a-
76493-MatGegantaST/MatGegantaSectorialP2P10.140.54.225/10.140.54.227Testingn/a-
150082-MatGegantaST/MatMariaRosa-LinkCabrera10.140.54.225/10.140.54.230Testingn/a-
72306-MatGegantaST/MatGegantaRd5-LinkTCM/172.25.45.24Testingn/a-
71803-MatGegantaST/MatGegantaOmnitic172.25.55.86/172.25.55.85Testingn/a-
MatGegantaSectorialP2P
76493-MatGegantaSectorialP2P/MatGegantaST10.140.54.227/10.140.54.225Testingn/a-
MatMariaRosaSW
150086-MatMariaRosaSW/MatGegantaST10.140.54.226/10.140.54.225Workingn/a-
MatMariaRosaRd14
80464-MatMariaRosaRd14/MatGegantaST10.140.54.229/10.140.54.225Testingn/a-
MatGegantaSXT-LinkCuba
125551-MatGegantaSXT-LinkCuba/MatGegantaST10.140.54.236/10.140.54.225Workingn/a-
MatGegantaSectorial5N
145324-MatGegantaSectorial5N/MatGegantaST10.140.54.228/10.140.54.225Workingn/a-
MatMariaRosa-LinkRecoder
150080-MatMariaRosa-LinkRecoder/MatGegantaST10.140.54.233/10.140.54.225Testingn/a-
MatMariaRosa-LinkCabrera
150082-MatMariaRosa-LinkCabrera/MatGegantaST10.140.54.230/10.140.54.225Testingn/a-
MatGeganta_6c_Comuni
150092-MatGeganta_6c_Comuni/MatGegantaST10.140.54.246/10.140.54.225Workingn/a-
MatGeganta_1n_Gou
150093-MatGeganta_1n_Gou/MatGegantaST10.140.54.245/10.140.54.225Workingn/a-

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
MatGeganta_RB-433 - MatGeganta
51740-MatTornerAvila-[27519] (MatTornerAvilaRd1)10.139.66.193/10.139.66.210Inactive0.525355-N
56771-MatFredericMistral22-[41628] (MatFredericMistral22Rd2)10.139.66.193/10.139.66.217Working0.863357-N
71191-MatAvVelodrom91-[66478] (MatAvVelodrom91Rd1)10.139.66.193/10.139.66.229Inactive0.5345-N
136063-MATsalvadorespriu137-[87365] (MATsalvadorespriu137Rd2)10.139.66.193/10.139.66.207Testing1.2714-N
MatGeganta_RB-433 - MatGeganta-Molins
140751-MatFredericMistral8-[88620] (MatFredericMistral8Rd1)10.91.194.65/10.91.194.67Testing0.738348-N
MatGegantaOmnitic - MatGegantaAP2-5
136182-MatCreuRoja21-[75788] (MatSantCritofor1Rd1)10.140.53.97/10.140.53.106Testing0.61719-N
161486-MatGegantaTEST-[121118] (MatGegantaTESTRd1)10.140.53.97/10.140.53.120Testing0.009102-E
149337-MatSantElies18-[103611] (MatSantElies18Rd1)10.140.53.97/10.140.53.108Working0.171140-SE
52603-MatVistaAlegre38-[52998] (MatVistaAlegre38Rd1)10.140.53.97/10.140.53.100Working1.1622-N
156715-MatPlasaPicoSinol2-[114158] (MatPlasaPicoSinol2Rd1)10.140.53.97/10.140.53.115Testing0.732-NE
140683-MatR3HQ-[40666] (MatR3HQRd1)10.140.53.97/10.140.53.105Planned0.192-E
150374-MatRondaMossen73_5_2-[106075] (MatRondaMossen73_5_2Rd1)10.140.53.97/10.140.53.102Building0.28303-NW
58449-MatCrPlato4-[57354] (MatCrPlato4Rd1)10.140.53.97/10.140.53.103Working0.804349-N
156716-MatCarrerDenMoles32-[99327] (MatCarrerDenMoles32Rd2)10.140.53.97/10.140.53.114Working0.48151-SE
144373-MatCarrerMuntanya2-[95660] (MatCarrerMuntanya2Rd1)10.140.53.97/10.140.53.107Testing0.663324-NW
151755-MatMossenAndreu13-[107713] (MatMossenAndreu13Rd1)10.140.53.97/10.140.53.109Working0.48347-NE
79785-MatTetuan78-[74316] (MatTetuan78Rd1)10.140.53.97/10.140.53.110Working0.49214-SW
157897-MatJoaquimCapell8-[115752] (MatJoaquimCapell8Rd2)10.140.53.97/10.140.53.113Testing0.686236-SW
146560-MatCarrerDelCarme86-[99199] (MatCarrerDelCarme86Rd1)10.140.53.97/10.140.53.104Testing0.184220-SW
154159-MatPoetaPunsola5-[110368] (MatPoetaPunsola5Rd1)10.140.53.97/10.140.53.111Working0.99364-NE
127403-MatPgDelDesviament-[38473] (MatPgDelDesviamentRd1)10.140.53.97/10.140.53.101Working0.50116-N
161485-MatGegantaTEST-[121118] (MatGegantaTESTRd1)10.140.53.97/10.140.53.120Testing0.009102-E
146663-MatCarrerDenMoles32-[99327] (MatCarrerDenMoles32Rd1)10.140.53.97/10.140.53.98Working0.48151-SE
154729-MAtSantaMaria5-[110958] (MAtSantaMaria5Rd1)10.140.53.97/10.140.53.112Working0.623123-SE
MatGegantaSectorial5N - MatGegantaAPN
151206-MatLesPiques5-[96954] (MatLesPiques5Rd1)10.91.194.225/10.91.194.227Working1.864348-N
Total: 15.193 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
sinuso.org's picture

Modificat el nom curt del node

si t'hi fixes tots els nodes de Mataro son MatNomDelNode per que sigui mes fàcil identificar de quina zona son etc, a part si t'hi fixes en el mapa tots tenen el Mat al davant del nom del node.

Salutacions!

sinuso.org's picture

Usuari rejected

Per a aprovar usuaris federats, cal que el node tingui un enllaç fet, estigui operatiu i es pugui comprovar que esta connectat el node ja sigui amb ping o amb les gràfiques.

Aquest node esta projectat i ni tansols te un enllaç fet.
Pensa que els usuaris de proxys federats funcionen en tots els proxys federats i l'unic que demanen es que el usuari sigui nom + cognom + el correu de la persona i que es pugui comprovar que te una connexió correcte sense afectar als altres que connecten als punts d'acces.

GoufoneMaresme's picture

imatge panoràmica des de MatGeganta

panoràmica des de MatGeganta   
 

 

GoufoneMaresme's picture

imatge de Llavaneres des de MatGeganta

Llavaneres des de MatGeganta

GoufoneMaresme's picture

Imatge de Barcelona des de MatGeganta

Barcelona des de MatGeganta