Languages

User login


RipollDorgeiCari


Quasart3d's picture
node32212 Ripoll-DorgeRipollDorgeiCari
zoneRipollDavant camp de Futbol
position (lat/lon)Lat:42.192114
Lon:2.193985
0 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: Quasart3d at 24/08/2010 - 5:17pm · updated by: infoself at Thu, 13/10/2011 - 12:33

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
Ripoll_DorgeRd3radio/  AirOsv30 
You are not allowed to update this node.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

canviar estat enllaç

Ja teniu activat l´usuari però haurieu de canviar l'estat de l'enllaç que ara figura com "projectat" a operatiu.

fedre's picture

Avis1

 

Cal recordar que el proxy és un recurs compartit i limitat del que s'ha de beneficiar tothom. Esperem que aquesta mesura ajudi a mantenir una bona qualitat de servei.

Per descarregar quantitats massives de dades probablement la millor opció sigui contractar un accés de banda ampla a qualsevol operador de telecomunicacions que ofereixi el servei.

 

 

Quasart3d's picture

Descarregues Massives

Hola Fedre "Electronic Jordi" acabo de lleguir l'avis, li has passat al usuari d'aquest node l'Avis? Si es possible, millor ja que aixi ho sap de primera mà.

 

Gràcies, Manel.