Languages

User login


tinc señal peró no es conecta


Hola, el meu node es    http://guifi.net/node/23571

fa 4 mesos que estic conectat i fins ara tot bé. L´altre dia la nanostation 2 en els leds que porte darrera no marcava señal.

 En el LINK SETUP en surten VajolMinesNegrin - VajolNegrinNordEst  pero quan vaig a MAIN hem diu (no asociado).

avere si em podeu ajudar gracies.

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

prova de fer un survey

des de la nano fent un site survey que veus ..?

00:0C:42:39:11:71 guifi.net-V

00:0C:42:39:11:71 guifi.net-VajolNegrinNordEst - -68 -96 2.467

 La selecciono pero després quan vaig a MAIN no surt señal. no associado

Ostres es molt estrany

envia un missatge a el adminsitrador del node pep(@)siscom.cat aviam que et diu ell jo no puc entrar en el super node de negrin. vinga sort.