Languages

User login


Castelló en xarxa


Ja està funcionant la troncal de la xarxa que uneix Castelló de la Plana amb Atzeneta, Vistabella, Benafigos i Culla. Felicitats a la gent de Castelló per aquesta nova interconnexió. Per veure el mapa de la zona.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
eloi.rebes's picture

+100 punts!!

Waw, felicitats!!!

   

aureli.gomez's picture

Fins Argelita

Impressionant aquest salt fins Argelita, serra endins...!!! Moltes felicitats cracks!!!