Languages

User login


DNS Porto es-col-a


imatge de Blackhold

informació del servei

servei43090-PORTOes-col-a-DNSDNS Porto es-col-a
tipusDNSServidor de noms DNS
Trasto i EstatBuilding

informació de contacte

creat per: Blackhold el 28/10/2011 - 12:31am

Domini

tipusÀmbit
es-col-a.guifi.netdelegationinternal
The server does not have an IPv4 address, can not create a domain.

Description