Languages

User login


TARMarcLucas


xroqueta's picture

 

node70032 TARMarcLucasTARMarcLucas
zoneTaradellcarretera de balenyà,100, taradell
position (lat/lon)Lat:41.871250
Lon:2.284073
12 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: xroqueta at 30/06/2014 - 9:39am · updated by: xroqueta at Mon, 02/02/2015 - 11:49

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
TARMarcLucasRd2radio10.138.170.241/26WorkingRouterOSv5.x
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
TARMarcLucasRd2 - OsonaTRMrcLcsRd2CPE0
75079-TarCostaFont-[15234] (TarCostaFontRB750UP/TarCostaFontAP51)10.138.170.241/10.138.170.193Working0.10492-E
Total: 0.104 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dsan's picture

reubicació

 estava a la zona de Osona i l'he col·locat a Taradell

dsan's picture

lliurar IP

 El passat 07/09/2014 l'usuari srchow va solicitar la ip 10.140.224.27, i al veure que no es te resposta, procedire a efectuar el canvi de ip al node sol·licitat.

El contingut del mail enviat a l'adreça de correu facilitada per la web deia el següent:

"Hola, Veo que esta ip  10.140.224.27  no responde a los ping podrias cederme la ip por favor.
Gracias"