Languages

User login


TarJaviMarta


node7860 TarJaviMartaTarJaviMarta
zoneTaradellGoitallops
position (lat/lon)Lat:41.857461
Lon:2.298139
0 meters above the ground
available for mesh & statusNoWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: TaradellJaviMarta at 23/03/2007 - 8:48pm · updated by: TaradellJaviMarta at Mon, 17/09/2012 - 20:14

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
TarJaviMartaRd1radio10.138.174.195/26WorkingDD-guifi
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
TarJaviMartaRd1 - TaradellTrJvMrtRd1CPE0
50892-TarAnt (TarAntST2/TarAntAP3)10.138.174.195/10.138.174.193Working1.12327-NW
Total: 1.12 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

7860 TarJaviMarta - No em puc connectar a internet

Hola.
Desde el dia 19 d'aquest mes de gener aproximadament no puc conectar-me a cap proxy. He provat: Esperança, Manco, Taradell i El serrat). Estàvem consultant internet i de cop va deixar de funcionar.

Em puc connectar a la antena de les Pinediques, TarAP3 (http://10.138.174.193) i no hi ha problema. Miro les gràfiques del trànsit i veig que hi ha moviment, excepte a la wlan03, que pràcticament no en té.

No sé quina es la gràfica a la que "pertanyo" (m´ho podeu dir i així ja ho sé?).

Teniu cap idea del que pot passar?.

Moltes gràcies per avançat.