Languages

User login


media.guifi.net


eloi.rebes's picture

service information

service87734-media.guifi.netmedia.guifi.net
typewebWeb server
device & statusBCNhangarSrvMediaWorking
homepages

contact information

created by: eloi.rebes at 01/06/2016 - 12:56am · updated by: eloi.rebes at Wed, 01/06/2016 - 00:58

Description

Col·lecció de videos desats al llarg del temps, molts d'ells gràcies al projecte de guifiTV.

Per accedir aneu a http://media.guifi.net.

Si useu DNS de guifinet, hi anireu directes per la xarxa de guifinet, si treballeu amb DNSs de Internet, ho veureu per Internet.