Languages

User login


Empaquetant snpservices per a debian/ubuntu


Comencem pel final.

Instal·lació i configuració:

1.- el primer que haurem de fer per tal d'instal·lar i configurar un servidor de gràfiques utilitzant els paquets .deb, serà donar d'alta el servei a la web de guifi.net, a l'apartat continguts. I apuntar-nos el numero ID del servidor que necessitarem durant l'etapa de configuració. 2.- Afegir el repositori on hi ha el paquet snpservices al fitxer de configuració: "/etc/apt/sources.list" afegint la següent línia al final del fitxer: "deb http://timbaler.guifi.net/debian/ ./". ho haurem de fer amb permisos de root.

Debian

$ su -
# echo "deb http://tramuntana.evt.cat/mirror/debian/ ./" >> /etc/apt/sources.list

Ubuntu

$ sudo su -
# echo "deb http://tramuntana.evt.cat/mirror/debian/ ./" >> /etc/apt/sources.list

3.- Actualitzar els repositoris

# apt-get update

4.- Instal·lar el paquet:

# apt-get install snpservices

l'apt ens resoldrà totes les dependències del paquet snpservices i ens mostrarà tots els paquets que s'instal·laran, segurament també ens avisarà que el paquet snpservices no està signat digitalment, i ens preguntarà si realment volem instal·lar-lo, li diem que Sí. 5.- L'instal·lador ens demanarà que entrem l'ID del servidor de gràfiques, entrem el numero que hem obtingut al donar d'alta el servidor en el punt 1. 6.- Finalment ens preguntarà si volem recuperar el fitxer mrtg.cfg en aquell mateix moment (sinó ho farà mitjançant el cron quan s'executi). Acceptem l'opció per defecte, "Sí". 7.- Un cop configurat, el servei de gràfiques estarà accessible a través de la URL "http://nom-de-la-maquina/snpservices/graphs/graphs.php". Aquesta URL l'afegirem al camp url de la pàgina del servidor de gràfiques a guifi.net (exemple: http://guifi.net/node/6559)

On S'instal·la

Configuració

/etc/snpservices/config.php /etc/snpservices/config.php.template

Cron

/etc/cron.d/snpservices

Logrotate

/etc/logrotate.d/snpservices

Codi

/usr/share/snpservices

Dades

/var/lib/snpservices

Logs

/var/log/snpservices

Web

/var/www/snpservices (softlink a /usr/share/snpservices)

Creació paquet

1.- Obtenir codi font del repositori Subversion: "svn checkout https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/guifi/snpservices" (i eliminar els directoris ".svn")

2.- Reanomenar el directori snpservices afegint el numero de versió del paquet (he utilitzar la 0.0.X on X és el numero de revisió del repositori SVN). "mv snpservices snpservices-0.0.152"

3.- Executar la comanda: "dh_make -e creador.del.paquet@exemple.com --createorig" dins el directori snpservices-0.0.152. Aquesta comanda crea l'estructura necessària dels paquets .deb així com plantilles de fitxers. També crearà un fitxer *.orig.tar.gz amb el codi original

4.- Editar o crear els següents fitxers (les plantilles tenen el sufix .ex): (FALTA EXPLICAR CADA FITXER) control: copyright: cron.d: dirs: docs: snpservices.1: snpservices.install: snpservices.logrotate: snpservices.manpages: snpservices.postinst: snpservices.postrm: snpservices.templates:

5.- Obtenir privilegis de root (falsos, no cal ser estrictament root): "fakeroot"

6.-Construcció del paquet: "dpkg-buildpackage". S'obtenen diversos fitxers: *.diff.gz, *.dsc *.deb, *.changes.

Compartir el paquet

Un cop creat el paquet el podriem instal3lar copiant-lo localment a cada màquina i instal·lar-lo mitjançant "dpkg -i nom-del-paquet.deb" però hi ha una opció millor, que és crear un repositori simple i així facilitar l'instal·lació. Copiem tots els arxius (deb, diff.gz, ,tar.gz, dsc, changes) a una carpeta (ex: debian) i executem les següents comandes:

$ apt-ftparchive packages . | gzip > Packages.gz

$ apt-ftparchive sources . | gzip > Sources.gz

Ara només caldrà deixar accessible aquesta carpeta via ftp o http (ex: http://timbaler.guifi.net/debian/), i utilitzar-la tal com hem fet al primer apartat.

Recursos

http://guifi.net/ca/node/9071

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Creaci%C3%B3_de_paquets_Debian

http://soleup.eup.uva.es/mario/post/1/446 Paquets font debianitzats de: phpsysinfo i munin

 

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

numero id

    Hola soc el node
http://guifi.net/ca/guifi/device/1670
i no se com trobar el numero id
un altre tema es com afegir en el repositori esta clar que volsatres en
sabeu molt de linux, pero hi ha gent que no i sels hi te d'explicar tot amb
pels i senyals (un dells jo)
be merci per el article

Afegir repositori

Obres un terminal com a root i edites l'arxiu /etc/apt/sources.list ho pots fer amb:

gedit /etc/apt/sources.list

després hauràs de fer:

apt-get update

perquè el teu pc tingui informació del contingut dels diferents repositoris que hi ha al teu sources.list

Accés des de ...

des de guifi.net-Osona:

deb http://timbaler.guifi.net/debian/ ./

I des de fora ?

De manera provisional des de: tramuntana.evt.cat

De manera provisional es pot fer a traves de : http://tramuntana.evt.cat/mirror/debian/

Crec que seria interessant copiar-ho al guifi.dir per exemple: http://www.guifi.net/guifi.dir/debian/ aquests directoris no tenen res d'especial només es qüestió de copiar-hi tots els fitxers que es llisten.

Què hi dieu?

De mica en mica ho anirem millorant

De mica en mica ho anirem millorant, tu no deixis de demanar el que no s'entén! Massa sovint deixo coses com òbvies. :(

Hi ha varies maneres de fer-ho, tria la que et sigui més còmode.

Per obtenir el Server ID

Per obtenir el Server ID primer has de donar d'alta el servidor de gràfiques, a través del menú d'aportar continguts i seguidament afegir servei guifi. l'url aquesta és la del dispositiu (servidor = ferro), no del servidor de gràfiques com a servei. bé no se si m'explico.

iD

    hola no puc donar d'alta el servidor per aconsguir el ID
vaig a aquesta pagina no:

http://guifi.net/ca/node/2413/view/services
pero no trobo com fer l'alta del meu server?

tampoc puc descarregar aixo:
echo "deb http://timbaler.guifi.net/debian/ ./" >> /etc/apt/sources.list
jo estic fora de la xarxa! a Olot!
podeu penjar els arxuis en algun lloc?
unaltre pregunta es si faig el servidor de graficas com arriba la info
fins a gufi.net?
be Gracies per la vostre paciencia i perseberancia!algunes respostes

per obtenir el paquet des de fora: http://guifi.net/ca/node/10487#comment-11026

pots fer anar el servidor encara que estiguis aïllat: mira't el cas de Santa Fe: http://guifi.net/node/9039

i, prova-ho que amb el paquet són dos minuts muntar-lo. Snezillament brutal!

Grafiques a Sabadell

Uoles,

Avui m'he estat barallant amb aixo de les grafiques en una ubuntu 7.04, apache.2.23 i php5, i seguint els passos al final ha funcionat pero m'ha costat bastant, tant per entendre tot el procés com per altres problemes

Per una banda després d'instalar el paquet els fitxers em quedaven amb usuari i grup nobody i tenia problemes de permisos

Per altra banda les crides del cron al php em tornaven alguns warnings de moduls que tinc carregats i que feien que el /var/lib/snpservices/data/mrtg.cfg es generes malament i no s'interpretes.
Repassant repassant finalment han aparegut les grafiques !!! Tot i que evidencien que no hi ha massa trafic per ara :(

Molt txulu aquest paquet!!!

Salut a tothom.