Languages

User login


Els Muntells, EMD


Entitat Municipal Descentralitzada que pertany al Municipi de Sant Jaume d'Enveja

zone information

zone nameEMunEMD - Els Muntells, EMD
homepagehttp://xalem.net
default proxy25614-Els Muntells, EMD, XalemEA3AKASrvr1Prox
default graph server25969-Els Muntells, EMD, XalemSNPGraphServer
network global information:
DNS Servers10.36.252.3
NTP Servers
OSPF zone
Time zone(GMT+01:00) Gurb, France, Germany, Italy

contact information

created by: kusinkay at 16/10/2007 - 1:52pm · updated by: rroca at Sun, 24/01/2010 - 18:51

Nodes listed at Els Muntells, EMD

nick (shortname)supernodeareastatus
XalemPoble3Supernode Impulsat per la població de Els MuntellsTesting
XalemEA3AKA2Carrer Joan Algueró, magatzem amb antenes de radio-aficionatDropped
XalemGirona12Working
XalemPiscJPorres2Propietat Rural a la carretera de Muntells a EucaliptusWorking
MuntellsAvStJaumeNoEls MuntellsWorking
XalemAuditoriNoInstal·lació d'us publicPlanned
XalemCanyamalet2Nosituat al carrer canyamalet Planned
XalemCasaPataqueraNoInactive
XalemCrCanyamalet1NoPlanned
XalemCrCesarMP1Nocarrer cesar major pla 7 Planned
XalemCrCesarMP2NoPlanned
XalemCrGeneralitat1Nocarrer generalitat 9 Planned
XalemCrGirona2NoSituat al carrer girona, 4Planned
XalemCrGirona3Nocarrer girona 1Planned
XalemCrJPorres1NoPlanned
XalemCrMajor10Nocarrer major 141Planned
XalemCrMajor11Nocarrer majorPlanned
XalemCrMajor12Nocarrer major davant esglèsiaPlanned
XalemCrMajor13NoPlanned
XalemCrMajor14NoPlanned
XalemCrMajor15Noal carrer MajorPlanned
XalemCrMajor16Nosituat al carrer majorPlanned
XalemCrMajor17NoCarrer Major 137Planned
XalemCrMajor18NoCarrer Major 124Planned
XalemCrMajor4Nocarrer major 61 casa cantonera amb el carrer de la generalitatPlanned
XalemCrMajor5NoCarrer major, 28Planned
XalemCrMajor6Nocarrer major 75Planned
XalemCrMajor8Nocarrer major 164Planned
XalemCrMajor9Nocarrer major 73Planned
XalemCrPartidaMontelNoLa primera casa a la dretaPlanned
XalemCrRiet1Nocarrer riet 103Planned
XalemCrSalines1Noavinguda canal de les salines 76Planned
XalemCRSantJaume1NoPlanned
XalemCRSantJaume2NoAv. Sant Jaume, 37Planned
XalemCrSantLlorens1NoPlanned
XalemDepuradoraNoEstació de tractament d'aigues residuals i de bombeig cap al mar Planned
XalemEscolesNoEscola Pública 16 de FebrerPlanned
XalemMasContxinNoGrup de masies, conegut per Mas de Pascualo, disseminat de qualsevol poblacióPlanned
XalemNordNoEntrada als Muntells des del PuóPlanned
XalemPBalada1NoPepi Balada ForcadellPlanned
XalemPiusXIINoCasa de fusta damunt de l'antic CoalimentWorking
XalemRiet2NoRiet num 3Planned
XalemSandraSantiNoWorking
XalemSantLlorens2Nosant llorens casa chaveaPlanned
XalemSole2NoCaseta d'arrossalPlanned
XalemTraMajorNoTravessera Major Els MuntellsPlanned
XlmCrMjr7Nocarrer major 64Planned