Languages

User login


Masquefa - Dipòsits


node15575 DipositsMasquefa - Dipòsits
zonaMasquefa Sense Fils - xarxa municipal
posició (lat/lon)Lat:41.501716
Lon:1.827357
0 metres des del terra
disponible per fer xarxa i monitoritzarYesWorking
gràfics proveïts des deAgafar dels pares

informació de contacte

creat per: aleix.sole el 25/06/2008 - 2:02am · actualitzat per: albert.binomix el Dll, 14/07/2008 - 11:40

trastos

trasto

tipusipestatúltima disponibilitatunsolclic
DipositsOestradio10.145.32.1/26WorkingRouterOSv3.x
ServidorGrafiquesserver10.145.32.10/26Building
DipositsEstradio10.145.41.129/27WorkingRouterOSv3.x
DipositsSudradio10.145.45.97/27WorkingRouterOSv3.x
DipositsHUBradio10.145.46.65/27WorkingRouterOSv4.7+
DipositsLinksradio10.145.47.193/27PlannedRouterOSv5.x
DipositsCCRradio10.145.64.225/27WorkingRouterOSv5.x
DipositsRB2011radio10.145.67.161/27PlannedRouterOSv6.x
Diposits-RB2011-Iguanaradio10.145.80.1/27WorkingRouterOSv6.x
No estàs autoritzat a actualitzar aquest node.

enllaços de xarxa (wds)

nodes enllaçats (trastos)ipestatkms.az.
DipositsOest - DipositsO-T-CampanarNE
11890-Campanar (CampanarNordEst/CampanarNE-T-DipositsO)172.17.16.142/172.17.16.141Working1.089270-O
DipositsOest - DipositsO-T-CanQuisero
11889-CanQuiseroET (CanQuisero/CanQuisero-T-DipositsO)172.17.16.138/172.17.16.137Working3.806227-SO
DipositsOest - DipositsO-T-ElMaset
11884-ElMasetMaestrat (ElMasetMaestrat/Maestrat-T-DipositsO)172.17.16.118/172.17.16.117Working3.055239-SO
DipositsOest - DipositsO-T-Escoles
11894-CEIPFRoure (CEIPFontDelRoure/FontRoure-T-DipositsO)172.17.16.154/172.17.16.153Working1.59284-O
DipositsEst - DipositsE-T-pAmistat
11909-CanParelladaAmistat (CanParelladaAmistat/Amistat-T-Diposits)172.17.16.177/172.17.16.178Working0.38320-N
DipositsEst - DipositsE-T-avCanParallada
11910-CanParelladaAvCanPa (CanParelladaAvCanPa/CanParelladaET-T-Diposits)172.17.16.181/172.17.16.182Working0.89131-NE
DipositsEst - DipositsE-T-LocalSocial
11912-CanParelladaLocal (CanParelladaLocal/CanParelladaLocal-T-Diposits)172.17.16.189/172.17.16.190Building0.40543-NE
DipositsEst - DipositsE-T-Beguda
12023-BegudaEscolaBressol (MasquefaLaBeguda1/Beguda1-T-Diposits)172.17.16.217/172.17.16.218Working0.934109-E
DipositsSud - MSFDipositsS-T-Corbera
17365-CBLLGregal10 (CBLLCreuAregallST1/CBLL-MasquefaDipositsSud)172.17.16.245/172.17.16.246Dropped9.963142-SE
DipositsSud - MasquefaDipSud-T-Cabrera
36466-CabreraCornella630 (CabreraCornella630Rd1/Cabrera-T-CanParellada)172.17.18.76/172.17.18.73Planned11.02270-O
DipositsHUB - MaestratHub-T-Diposits2
32506-ElMasetMaestrat (ElMasetMaestratHUB/MaestratHub-T-Diposits2)172.17.17.237/172.17.17.238Planned3.055239-SO
DipositsLinks - Diposits2-T-avdaCanPa
44082-CanParelladaAvCanPa (CanParelladaAvCanPa/CanParelladaET2-T-Diposits)172.17.18.137/172.17.18.138Planned0.89131-NE
DipositsCCR - ETAndorra-p2p-CTC
74406-PrincipatAndorraET (ETAndorra-RB2011-MAN/ETAndorra-RB-MAN-p2p-Diposits)172.17.20.6/172.17.20.5Planned2.975232-SO
DipositsCCR - msf5dip-p2p-CanRial
125019-EsparregueraCanRial (EsparregueraCanRial-RB2011/CanRial-T-MasquefaDip)172.17.20.25/172.17.20.28Planned3.35633-NE
DipositsCCR - Diposits-p2p-CTC
129692-CTC-HUB (CTC-HUB-RB1200-MAN/CTC-RB-MAN-Diposits)172.17.20.42/172.17.20.41Planned1.071264-O
Diposits-RB2011-Iguana - Diposits-p2p-Gecko
130774-CTC-HUB (CTC-HUB-IguanaGecko/CTC-p2p-DipositsIguana)172.17.20.50/172.17.20.49Planned1.071264-O
Total: 45.555 kms.

enllaços de xarxa (cable)

nodes enllaçats (trastos)ipestatkms.az.
ServidorGrafiques
11873-ServidorGrafiques/DipositsOest10.145.32.10/10.145.32.1Buildingn/a-
DipositsOest - msf2-diposits3.masquefa.net
11873-DipositsOest/ServidorGrafiques10.145.32.1/10.145.32.10Buildingn/a-
DipositsOest
11951-DipositsOest/DipositsEst172.17.16.194/172.17.16.193Workingn/a-
30145-DipositsOest/DipositsHUB172.17.17.226/172.17.17.225Plannedn/a-
DipositsEst
11951-DipositsEst/DipositsOest172.17.16.193/172.17.16.194Workingn/a-
30109-DipositsEst/DipositsHUB172.17.17.230/172.17.17.229Plannedn/a-
DipositsHUB
30109-DipositsHUB/DipositsEst172.17.17.229/172.17.17.230Plannedn/a-
30145-DipositsHUB/DipositsOest172.17.17.225/172.17.17.226Plannedn/a-
37943-DipositsHUB/DipositsLinks172.17.17.26/172.17.17.25Plannedn/a-
129960-DipositsHUB/DipositsCCR172.17.20.46/172.17.20.45Plannedn/a-
DipositsLinks - Diposits1-T-avdaCanPa
37943-DipositsLinks/DipositsHUB172.17.17.25/172.17.17.26Plannedn/a-
DipositsCCR
129960-DipositsCCR/DipositsHUB172.17.20.45/172.17.20.46Plannedn/a-
129185-DipositsCCR/DipositsRB2011172.17.19.30/172.17.19.29Plannedn/a-
DipositsRB2011
129185-DipositsRB2011/DipositsCCR172.17.19.29/172.17.19.30Plannedn/a-

enllaços de xarxa (ap/client)

nodes enllaçats (trastos)ipestatkms.az.
DipositsOest - msf2-diposits3.masquefa.net
68052-CAE3 (CAE3Rd1)10.145.32.1/10.145.32.2Planned7.45151-SE
DipositsOest - msf5-diposits3.masquefa.net
68053-CAE1 (CAE1Rd1)10.145.34.65/10.145.34.66Planned7.264154-SE
DipositsEst - msf2-Diposits1.masquefa.net
50233-CCas (CCasRd1)10.145.41.129/10.145.41.130Planned4.547136-SE
13842-hstltsprlmscngnfrrr (hstltsprlmscngnfrrrRd1)10.145.41.129/10.145.41.138Working1.44341-NE
DipositsEst - msf2-Diposits2.masquefa.net
25863-HstltsPrlCllbt69D (HstltsPrlCollbato69DRd1)10.145.41.193/10.145.41.202Working4.357348-N
23209-HstltsPrlCnMrct16 (HstltsPrlCnMrct16Rd1)10.145.41.193/10.145.41.221Working1.211356-N
24850-HostaletsPrC.fosalba (HstltsPrlLclSclRd2)10.145.41.193/10.145.41.216Working4.257353-N
DipositsLinks - msf5-diposits4.masquefa.net
76388-MsCmpmr10 (MsCmpmr10Rd1)10.145.48.65/10.145.48.66Testing0.95818-N
DipositsCCR - msf5-diposits5.msf
77869-GldVlncn9 (GldVlncn9Rd1)10.145.66.1/10.145.66.2Testing8.165165-S
Total: 39.652 kms.