Languages

User login


Materials de SAX2005


[image:1781,right]El dissabte 19 de Febrer es va fer la jornada SAX2005 a Vic on es van trobar diverses comunitats sense fils de Catalunya.

Com a resum general, tot i el fred que feia, es van veure moltes possibilitats pràctiques d'incorporació de continguts i agregació d'esforços i coneixement que ens motiva a tots a continuar obrint camí fent xarxa oberta: Hi va haver molta particiació i es va haver molt nivell en les exposicions per part dels que en van aportar i interés de tots per conèixer experiències i voluntat d'aprofitar-les.

Publiquem els diversos materials resultants de la jornada:

Document general

Materials específcs:

Codi:

Algunes Imatges:

 • [image:1799]El Cartell
 • [image:1796]Introducció
 • [image:1795]Preparant-ho
 • [image:1794]Comprobant l'ample de banda
 • [image:1797]Abans de començar
 • [image:1781]Mataronins fent ràdio I
 • [image:1806]Mataronins fent ràdio II
 • [image:1807]Mataronins fent ràdio III
 • [image:1805]La sala I
 • [image:1804]La sala II
 • [image:1782]La sala III
 • [image:1783]Els Tallers d'el Femer
 • [image:1784]QuinaRascaUnsolclic

Hi ha més fotografies en l'àlbum d'en Gil's blog

.

S'adjunten fitxers de configuració de VeuIP d'Afinat.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Les fotos

Per si algú li interessa, les fotos son extretes de Fotos del SAX2005.