Languages

User login


proxy amb Explorer


Per posar un proxy amb el Explorer anem a Herramientas, Opciones de internet:

un cop dins cliquem a configuracion lan:

un con dins cliquem a utilizar servidor proxy:

i aqui posem el proxy:

i a navegar!