Languages

User login


Servidor de correu de ComEsFa?org


service information

service2621-MailComEsFaServidor de correu de ComEsFa?org
typemailMail server
device & statusWorking
inbound and outbound serversmail.comesfa.orgmail.comesfa.org
webmail and admin urlwebmail.comesfa.orgesperanca.gurb.net/cgi-bin/qmailadmin
domains
comesfa.org
gurb.net

contact information

created by: rroca at 24/08/2005 - 11:42pm · updated by: rroca at Wed, 24/08/2005 - 23:45

Description

El servidor de correu del domini comesfa.org és gratuit, està disponible a tots els col·laboradors de ComEsFa?org, i és un servei "tal qual és", es a dir, sense compromís de servei, no es garanteixen còpies de seguretat...

Funcionalitats:

 • Antivirus clamav
 • Antispam spamassassin
 • Filtrat de llistes negres d'sammers de per rbl
 • Valida el dns de l'adreça de correu de qui envia
 • SMTP i POP3 amb SSL
 • Sense quotes.... mentre poguem...sense limits
 • Suport de llistes de correu
 • Lliure de publicitat. En cap cas es proporcionarà cap informació sobre les adreces de correu a ningú.

Per accedir-hi:

Etiqueta d'ús:

Encara que no hi hagi límits, penseu que es tracta d'una funcionalitat gratuïta i compartida, i d'això en deriva nes normes d'utilització, que a trets generals són:

 • Com que no hi ha cap registre de dades personals, però per a evitar la majoria de duplicats i poder identificar als usuaris, les adreces de correu sempre es construieixen amb el nom.cognom.
 • Cal considerar aquest correu per a un ús personal i de confiança. Convé tenir-lo allunyat d'spammers. Si heu de proporcionar una adreça de correu a un lloc sospitò de no respectar les vostres dades personals, publicar-ho a una pàgina web, o voleu mantenir el vostre anonimat pel motiu que sigui, NO feu servir aquesta adreça de correu. Feu-ne servir una altra de gratuita, tipus hotmail, yahoo, gmail, etc.
 • No envieu correus molt grants, i menys si van copiats a molts usuaris. Si heu d'enviar arxius grans (fotografies, etc), pujeu-les a un servidor ftp. No hi ha quotes, però si que es limita el tamany màxim d'un sol correu per tal de guanyar estabilitat en el sistema i evitar que el correu es col·lapsi fent enviaments molt grans.

Tot i que els nivells de funcionament que estem obtenint fins ara són molt grans, segurament superiors a la majoria de correus gratuits, es bò de respectar aquesta etiqueta perquè això sigui així. Si l'ús del correu d'un usuari perjudica al bon funcionament del sistema i es creu oportu, es podrà eliminar l'adreça de correu corresponent. Tampoc podem oferir garantia sobre còpies de seguretat i bon funcionament.