Languages

User login


Servidor Direct Connect del Penedès


service information

service26390-DC-PenedesServidor Direct Connect del Penedès
typep2pPeer 2 Peer server
device & statusFR-Suriol-Server1Working

contact information

created by: Joan Llopart at 22/11/2009 - 12:02pm

Description

Servidor de Direct Connect. Per connectar-se us cal un client direct connect i configurar la connexió al HUB:

dc.penedes.guifi.net:4747  ( 10.138.87.99:4747 )

 

Comments

Servidor fora de servei?

Hola,

fa uns dies que el servidor m'ha deixat de funcionar. Té algun problema?