Languages

User login


Cache de Debian/Ubuntu de Badalona-Artigas (Associació de Veïns d'Artigas)


service information

service35750-AptChr-AVArtigas-BDNCache de Debian/Ubuntu de Badalona-Artigas (Associació de Veïns d'Artigas)
typeapt-cacheLinux distribution cache.
device & statusgrouchoBuilding

contact information

managed by: · updated by:  at Wed, 12/09/2012 - 17:58

Description

Per configurar un ordinador Debian/Ubuntu pequè utilitzi aquest servei cal:

1) Obrir el programa Synaptic:

Sistema->Administració->Gestor de paquets Synaptic

2) Modificar les preferències perquè utilitzi el servidor de cache com intermediari:

Paràmetres->Preferències->Xarxa

    Servidor intermediari: Configuració manual del servidor intermediari

Servidor intermediari de HTTP:apt-cacher.avartigas.guifi.net
Port:3142 (presteu atenció perquè aquest no és el típic port dels proxys)