Languages

User login


Servidor Veu IP Mataró SenseFils Escorxador


service information

service36688-MatEscorxadorVoIPServidor Veu IP Mataró SenseFils Escorxador
typeasteriskAsterisk VoIP PBX server
device & statusTesting
dial prefix and incoming calls

contact information

created by: navik at 27/02/2011 - 11:52am

Description