Languages

User login


Torello Iperf


service information

service3970-TorelloIperfTorello Iperf
typeiperfiperf bandwidth test
device & statusTorelloGestiomatServerProxyWorking

contact information

created by: XTorres at 22/02/2006 - 1:06am

Description

Descarregueu el iperf.
Per unix:
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/
o per windows:
http://www.noc.ucf.edu/Tools/Iperf/iperf.exe

íšs:

iperf -c 10.138.50.194 I comproveu el resultat final en MBips.