Languages

User login


Alcalalí


GrupATTI's picture

Alcalalí

 És un poble de la província d'Alacant, situat a la comarca de La Marina Alta. Geogràficament Alcalalí es troba enclavat a la Vall de Pop, per on discorre el riu Gorgos. Té una altitud de 240 metres sobre el nivell de la mar i una extensió de 14.390.000 m2. El terme es situa entre el Seguili i el Carrascal. La distància fins a Alacant és de 79 km, a València de 96 km i a la costa de 20 km.

zone information

zone nameAlcali - Alcalalí
homepageguifi.net/alcalali
default proxy42852-Alcalalí, ServProxyATTIAlcali
default graph server42854-Alcalalí, ServGrafATTIAlcali
network global information:
DNS Servers10.229.50.178
NTP Servers
OSPF zone
Time zone(GMT+01:00) Gurb, France, Germany, Italy

contact information

created by: GrupATTI at 12/10/2011 - 1:44am · updated by: Aimanet at Sat, 21/02/2015 - 20:51

Nodes listed at Alcalalí

nick (shortname)supernodeareastatus
AlcaliTorreMedieval10Torre MedievalWorking
AlcaliAjuntament2Ajuntament de la VilaWorking
AlcaliRegantsEcoparc2EcoparcWorking
ACPSNoPlanned
AlcalaliCalRom31Noafueras alcalaliWorking
AlcalaliElsTrossos8NoPartida els TrossosPlanned
AlcalaliPMosquerasnNoPartida Mosquera Working
AlcaliAjuntament8NoPlaça de l´ajuntamentWorking
AlcaliAjuntVellNoPlaça de L´EsglesiaWorking
AlcaliAlgarrobos13NoWorking
AlcaliAlgarrobos23NoCarrer AlgarrobosWorking
AlcaliBarranqueraNoLa BarranqueraWorking
AlcaliBarranquera1NoPartida Barranquera Working
AlcaliBarToniNoPlaça del Ajuntament Bar ToniWorking
AlcaliBenarrGard100NoUrb Benaroosa GardenWorking
AlcaliBenarrGarden39NoUrbanitzacio Benarrosa GardenPlanned
AlcaliBenarrGarden81NoUrbanització Benarrosa Garden 81Planned
AlcaliBenarrGarden93NoUrbanitzacio Benarrosa Garden 94Working
AlcaliBenarrGarden94NoUrbanizacion Benarrosa Gardens.Working
AlcaliBiblioNoCarrero del SequeretWorking
AlcaliCAlcali2NoCumbres de AlcalaliWorking
AlcaliCAlcali27NoLa Solana Urb Cumbres de AlcalaliWorking
AlcaliCalcali28NoUrbanizacion Cumbre de AlcalaliWorking
AlcaliCalRom33NoCalçada RomanaWorking
AlcaliCarrOrbaNoCarretera de orbaWorking
AlcaliCCivicNoCentre Civic de la VilaWorking
AlcaliComRegantsNoComunitat de Regants Alcalali/XaloWorking
AlcaliConsultoriNoPlaça de l´AjuntamentWorking
AlcaliEdifMultiusosNoEdificio Municipal MultiusosWorking
AlcaliEncina7NoUrbanizacion SolanaWorking
AlcaliForn27NoCarrer Forn 27Working
AlcaliForn28NoCarrer de FornWorking
AlcaliLaMurtaNoPartida La MurtaPlanned
AlcaliLlosa5NoAvenida llosaWorking
AlcaliMajor14NoCarrer Major Working
AlcaliMajor21NoCentre de la VilaWorking
AlcaliMajor23cNoCarrer Major Working
AlcaliMajor36BNoCarrer MajorWorking
AlcaliMargarites2NoLa SolanaWorking
AlcaliMig12NoCarrer del MigWorking
AlcaliNou20NoCarrer NouWorking
AlcaliNou25NoCarrer NouWorking
AlcaliNou26NoCarrer NouWorking
AlcaliNou27NoCarrer NouWorking
AlcaliOlivos3NoCalle Los OlivosWorking
AlcaliPalmito2NoUrbanització BenarrosaWorking
AlcaliPartMosqueraNoPartida MosqueraWorking
AlcaliPasseig18Nopasseig pouWorking
AlcaliPou9NoCarretera MurlaWorking
AlcaliRaconaNoCami de la RaconaWorking