Languages

User login


Servidor proxy Celrà


service information

service45004-proxycelraServidor proxy Celrà
typeProxyInternet access trough a proxy
device & statusCELBobiles24Srvr1Inactive
bandwidth (Down/Up)4000000640000
proxy name & portCelBobiles24's proxy3128
typeHTTP
federationIN, OUT

contact information

managed by: · updated by: knoppix at Mon, 23/09/2013 - 19:14

Description

 És un proxy situat a Celrà. La conexio ADSL és de 6Mbits.si algu el vol fer servir es pot tornar a activar de moment com que no te clients es deixa en inactive