Languages

User login


Parcent


GrupATTI's picture

El nom de Parcent no és d'origen àrab, sinó romà. És la transformació de Parcennius, nom de l'amo d'aquella heretat. El seu nom complet seria fundus Parcennii.

Parcent era un poblat musulmà de la vall de Xaló. Va ser conquistat per les tropes de Jaume I cap a l'any 1.256 passant a ser una alqueria que D.Jaime I va donar, amb altres, a diversos cavallers i soldats. Mes vesprada va tindre lloc la rebel·lió morisca acabdillada per Al-Azrag. Esta es va tornar a repetir en la primera mitat del sigloXVI, quan es va obligar els moriscos a batejar-se, portant la repressió governamental a una nova sublevació i fugida de molts moriscos cap a África.

 

zone information

zone namePar - Parcent
default proxy50444-Parcent, ServProxParcent
default graph server37298-Xàbia, ServGrafGrupATTI
network global information:
DNS Servers10.90.133.178
NTP Servers
OSPF zone
Time zone(GMT+01:00) Gurb, France, Germany, Italy

contact information

created by: GrupATTI at 21/07/2012 - 9:02am · updated by: GrupATTI at Thu, 04/06/2020 - 12:07

Nodes listed at Parcent

nick (shortname)supernodeareastatus
ParCollRatesII8Urbanitzacio Coll de RatesWorking
ParEsglesia6Esglesia de ParcentWorking
ParAjuntament3Ajuntament de la VilaWorking
ParAjuntament14NoCarrer AjuntamentWorking
ParAjuntament25NoCarrer Ajuntament, 25Working
ParAjuntament26NoCarrer AjuntamentWorking
ParAjuntament6NoCarrer Ajuntament 6Working
ParAlacant10NoCasc AnticWorking
ParAlacant16NoAvenida AlacantPlanned
ParAlacant3NoCemtre de la VilaWorking
ParAlberca2NoPartida AlbercaWorking
ParAlmassera17NoCarrer Almassera Working
ParAlmassera5NoCarrer AlmasseraWorking
ParArenalNoL´ArenalWorking
ParArenal1NoAfores de la VilaWorking
ParArenal11NoInactive
ParArenal21NoPartida ArenalInactive
ParArenal26NoPartida ArenalWorking
ParArenal3NoPartida ArenalWorking
ParArenal34NoL' ArenalWorking
ParArenal7NoPartida ArenalWorking
ParBaix4NoWorking
ParBarranquet1NoBarranquetWorking
ParBarranquet2NoBarranquet 2,Parcent Working
ParBarranquet24NoPartida BarranquetWorking
ParBarranquet3NoPartida BarranquetWorking
ParBarranquet4NoPartida BarranquetWorking
ParBarranquet5NoPartida BarranquetWorking
ParBarranquet6NoWorking
ParBarranquet90NoBarranc de l´AlbercaWorking
ParBenidorm11NoCarretera Tarvena BenidormWorking
ParCalvari13NoCarrer CalvariWorking
ParCalvari16NoCarrer CalvariWorking
ParCalvari18NoCarrer CalvariWorking
ParCalvari20NoCarrer CalvariWorking
ParCalvari43ANoCarrer CalvariWorking
ParCalvari54NoCarrer CalvariInactive
ParCamiPou10NoCami del PouInactive
ParCampusetArenal40NoCampuset de L'arenalWorking
ParCampusetdelarenalNoInactive
ParCaramandais1NoCaramandaisWorking
ParCarrerdelmarge1Nocasc urbaPlanned
ParCarrerdelMig4bNonucleo urbanoWorking
Parcarrermig4NoCarrer del Mig, 4Working
ParCasaAbadiaNoCasa AbadiaWorking
ParColldeRates148NoColl de RatesPlanned
ParColldeRates95NoColl de RatesWorking
ParConstitucio15NoCarrer ConstitucioInactive
ParConstitucio15bNoConstitucio, 15Working
ParConstitucio16NoParcentWorking