Languages

User login


BiRMiradorPer cada connexió a aquest supernode cal apadrinar 30€

Poseu-vos en contacte amb l'administrador del node a info@conectat.cat

Es recomana fer servir antenes Mikrotik per la connexió a aquest node ja que alguns AP's son d'aquesta marca i per tant utilitcen el protocol propietati NV2 de Mikrotik; per tant les antenes Ubiquiti no poden enllaçar.

En cas d'haver de substituir AP's que actualment son d'Ubiquiti ho farem per AP's Mikrotik per la qual cosa, si s'ha realitzat alguna connexió amb antenes client de Ubiquiti quedaràn obsoletes i l'enllaç no funcionarà.

node59098 BiRMiradorBiRMirador
zoneBigues i RiellsBiRMirador
position (lat/lon)Lat:41.694610
Lon:2.205216
10 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
FunderBallus Informatica, S.L, BallusInformatica
Maintenance & SLAsBallus Informatica, S.L (Wireless)
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: BallusInformatica at 24/05/2013 - 1:16pm · updated by: BallusInformatica at Mon, 19/05/2014 - 22:30

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
BiRMiradorSTradio10.90.152.33/29WorkingRouterOSv6.x
BiRMiradorAP5Sradio10.90.152.66/27WorkingAirOsv5.x
BiRMiradorAP5Nradio10.90.152.130/27WorkingAirOsv5.x
BiRMiradorBiRBibliotecaNBradio10.90.152.36/29WorkingAirOsv5.x
BiRMiradorSFelDCsolanesNBradio10.90.152.34/29WorkingAirOsv5.x
BiRMErnetaradio10.90.152.35/29WorkingRouterOSv6.x
BiRMiradorSFelDCRacoradio10.90.152.37/29WorkingRouterOSv6.x
BiRMiradorAlarmaradio10.90.152.38/29WorkingRouterOSv5.x
BiRMiradorAPO5Gradio10.90.152.42/29WorkingRouterOSv6.x
BiRMiradorSFelDCDepuradoraradio10.90.152.43/29WorkingRouterOSv6.x
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
BiRMiradorST - BiRBiblioBiRMirador
62699-BiRBiblioteca-[52566] (BiRBibliotecaST/BiRBiblioBiRMirador)172.25.57.22/172.25.57.21Working2.274169-S
BiRMiradorST - BiRMiradorSFelDCRaco
68036-SFelDCRaco-[64376] (SFelDCRacoST/BiRMiradorSFelDCRaco)172.25.54.169/172.25.54.170Working1.866252-W
Total: 4.14 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
BiRMiradorST - BiRBiblioBiRMirador
62698-BiRMiradorST/BiRMiradorBiRBibliotecaNB10.90.152.33/10.90.152.36Workingn/a-
68034-BiRMiradorST/BiRMiradorSFelDCRaco10.90.152.33/10.90.152.37Workingn/a-
72020-BiRMiradorST/BiRMiradorAlarma10.90.152.33/10.90.152.38Workingn/a-
74449-BiRMiradorST/BiRMiradorAPO5G10.90.152.41/10.90.152.42Workingn/a-
67326-BiRMiradorST/BiRMiradorSFelDCsolanesNB10.90.152.33/10.90.152.34Workingn/a-
79225-BiRMiradorST/BiRMiradorSFelDCDepuradora10.90.152.41/10.90.152.43Workingn/a-
67965-BiRMiradorST/BiRMErneta10.90.152.33/10.90.152.35Workingn/a-
BiRMiradorST
64536-BiRMiradorST/BiRMiradorAP5S10.90.152.65/10.90.152.66Workingn/a-
64537-BiRMiradorST/BiRMiradorAP5N10.90.152.129/10.90.152.130Workingn/a-
BiRMiradorAP5S - BiRMiradorAP5S
64536-BiRMiradorAP5S/BiRMiradorST10.90.152.66/10.90.152.65Workingn/a-
BiRMiradorAP5N - BiRMiradorAP5N
64537-BiRMiradorAP5N/BiRMiradorST10.90.152.130/10.90.152.129Workingn/a-
BiRMiradorBiRBibliotecaNB
62698-BiRMiradorBiRBibliotecaNB/BiRMiradorST10.90.152.36/10.90.152.33Workingn/a-
BiRMiradorSFelDCsolanesNB
67326-BiRMiradorSFelDCsolanesNB/BiRMiradorST10.90.152.34/10.90.152.33Workingn/a-
BiRMErneta
67965-BiRMErneta/BiRMiradorST10.90.152.35/10.90.152.33Workingn/a-
BiRMiradorSFelDCRaco
68034-BiRMiradorSFelDCRaco/BiRMiradorST10.90.152.37/10.90.152.33Workingn/a-
BiRMiradorAlarma
72020-BiRMiradorAlarma/BiRMiradorST10.90.152.38/10.90.152.33Workingn/a-
BiRMiradorAPO5G
74449-BiRMiradorAPO5G/BiRMiradorST10.90.152.42/10.90.152.41Workingn/a-
BiRMiradorSFelDCDepuradora
79225-BiRMiradorSFelDCDepuradora/BiRMiradorST10.90.152.43/10.90.152.41Workingn/a-

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
BiRMiradorST - BiRMiradorAPO5G
79877-BiRSCodina-[74379] (BiRSCodinaRd1)10.90.153.225/10.90.153.227Working0.997258-W
BiRMiradorAP5S - BiRMiradorAP5S
121135-BiRJASola-[75441] (BiRJASolaRd1)10.90.152.66/10.90.152.74Working0.21198-S
65000-BiRXGil-[62092] (BiRXGilRd1)10.90.152.66/10.90.152.67Working0.214194-S
121318-BiRJAContreras-[75597] (BiRJAContrerasRd1)10.90.152.66/10.90.152.75Working0.456244-SW
66360-BiRMValls-[63082] (BiRSFraderaRd1)10.90.152.66/10.90.152.70Working2.276181-S
162162-BiRYGirbau-[94018] (BiRYGirbauRd1)10.90.152.66/Working0.159316-NW
76190-BiRLBalague-[70951] (BiRJavierRd1)10.90.152.66/10.90.152.72Working0.583250-W
164235-BiRMTPerez-[62840] (BiRMTPerezRd1)10.90.152.66/10.90.152.71Working0.982289-W
76195-BiRMGarriga-[70965] (BiRMGarrigaRd1)10.90.152.66/10.90.152.73Working0.31232-SW
BiRMiradorAP5N - BiRMiradorAP5N
65554-BiRJGarriga-[62546] (BiRJGarrigaRd1)10.90.152.130/10.90.152.133Working0.078354-N
68215-BiRJDalmau-[64545] (BiRJDalmauRd1)10.90.152.130/10.90.152.138Working0.175344-N
70060-BiRJVillarroya-[65897] (BiRJVillarroyaRd1)10.90.152.130/10.90.152.141Working0.253234-SW
143840-BiRLaPaza-[95515] (BiRLaPazaRd1)10.90.152.130/10.90.152.137Working0.753312-NW
148063-BiRZARTETXE-[100927] (BiRZARTETXERd1)10.90.152.130/10.90.152.139Working0.883286-W
BiRMiradorSFelDCDepuradora - BiRMiradorSFelDCDepu
79226-SFelDCDepuradora-[64954] (SFelDCDepuradoraRd1)10.91.84.33/10.91.84.34Working2.697250-W
Total: 11.026 kms.