Languages

User login


StrttIlles9-ServidorTorrents


pitupla's picture

service information

service84641-StrttIlles9-ServidorStrttIlles9-ServidorTorrents
typep2pPeer 2 Peer server
device & statusStrttIlles9-ServidorTorrentsWorking

contact information

created by: pitupla at 21/01/2016 - 1:25pm · updated by: pitupla at Sun, 28/08/2016 - 11:24

Description

Servidor amb fibra per descarrega de torrents, s'entra per el port 9091 ----> http://10.140.93.39:9091 user:guifi password:guifi

Els arxius aniran a para al ftp de la mateixa maquina  -----> ftp://10.140.93.39 user:guifi password:guifi

Tansmission