Languages

User login


Servidor proxy de Sta. Eulàlia de Riuprimer (Federat IN/OUT)


service information

service8979-proxySERServidor proxy de Sta. Eulàlia de Riuprimer (Federat IN/OUT)
typeProxyInternet access trough a proxy
device & statusStaEulaliaAjServer1Working
bandwidth (Down/Up)1024320
proxy name & portproxy.ser.guifi.net3128
typeHTTP
federationIN, OUT

contact information

created by: qrt at 25/05/2007 - 11:02am · updated by: qrt at Fri, 06/07/2007 - 17:10

Description

Inicialment aquest proxy funcionara federat fins que es decideixi quin tipus d'accés es donarà.

Nomes es disposa d'una ADSL de 1Mb que moltes vegades només arriva a 512 Kb