Languages

User login


Bitcoin Full Node


service information

service94112-BitcoinBitcoin Full Node
typep2pPeer 2 Peer server
device & statusWorking

contact information

created by: bios64 at 01/02/2017 - 12:19pm

Description

Node Bitcoin amb copia completa de Blockchain i que accepta connexions entrants.

Funcionalitat:

-Permet als clients de la xarxa guifi.net operar amb bitcoin sense tenir acces a internet. Envia o reb transaccions cap o des de internet desde guifi.net!

-Connectable desde guifi.net i internet.