Languages

User login


Fundació


En les xerrades que es varen estar fent al matí del darrer dia del SAX2007 es va proposar iniciar la redacció d'uns estatuts per a la Fundació.

Per tal que això no se'ns encalli gens i no perdem oportunitats de fer, promoure i afavorir la creació de xarxa oberta arreu, poso la directa en aquest tema.

Document de treball: Estatuts de la Fundació

És molt important que entre tots siguem capaços de consensuar aquests estatuts que són el document que servirà per marcar els objectius que volem que tingui la Fundació.

Aquest debat es durà a terme a la llista del SAX però s'ha donat a conèixer a totes les llistes, fòrums, ... per tal de garantir-hi la màxima participació.