Languages

User login


servidor multi-propòsit amb debian (proxy, gràfiques ...)


1 - instal·lem el Debian al servidor [1]
2 - mentre s'instal·la creem el servidor a la pàgina de guifi i creem tots els serveis que li volem posar
3 - federem el proxy amb la guia d'en Carles Guadall
4 - configurem l'squid (punt 3) amb la guia d'en Roger Baig (basada en la d'en Lluís Dalmau) [2]
5 - posem les gràfiques amb la guia d'en Carles Guadall [3]
6 - posem un servidor DNS (7é punt) amb la guia d'en Gil Forcada
7 - posem un servidor de rellotge (8é punt) amb la guia d'en Gil Forcada
8 - posem un servidor d'iperf amb la guia d'en Lluís Dalmau
9 - posem un servidor de jabber amb la guia d'en Gil Forcada
10 - posem un servidor de DCC amb la guia d'en Carles Bruguera

amb aquests 10 passos ja tindreu:

  • un servidor que fa de proxy per a poder sortir a Internet
  • es faran gràfiques dels routers de la zona
  • resoldrà direccions
  • sincronitzareu el rellotge dels ordinadors
  • podreu mesurar l'ampla de banda
  • us podreu comunicar
  • i fins i tot compartir fitxers!

[1]
pensar a posar el dipòsit d'en Carles Guadall i instal·lar-se el paquet guifi-proxy, és deb http://tramuntana.evt.cat/mirror/debian/ ./ i s'ha d'afegir al fitxer /etc/apt/sources.list

[2]
recordeu de canviar el programa d'autenticació a /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/guifi-proxy/passwd en el punt 4!
recordeu també de suprimir l'ACL CONNECT !SSL_ports en el punt 4
si aneu a les opcions administratives del Squid (en el webmin) podeu fer que surti la vostra adreça de correu quan l'squid no troba una pàgina, així els usuaris podran avisar de possibles problemes

[3]
perquè les gràfiques funcionin heu d'assignar el servidor de gràfiques que heu creat i configurat a la zona/node/router/enllaç que voleu graficar amb aquest servidor

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Programari a instal·lar en un servidor

Pel que fa a la política del programari a instal·lar en un servidor cal que tinguem clar que només s'hi ha d'instal·lar aquell que tinguem clar que és estrictament necessari i que sabem per què el necessitem i què farà. Una estratègia per aconseguir-ho és, primer fer una instal·lació pelada del SO, i després anar-hi afegint el programari necessari per anar-lo dotant dels serveis que volem.

Concretant per Debian, per tenir una instal·lació pelada en el moment de la tria de programari "Debian Software Selection" només triarem l'opció de sistema bàsic "Standard system" (habilitada per defecte), i per tant haurem de deshabilitar l'opció d'entorn d'escriptori "Desktop environment" (sí, el sistema gràfic, per exemple, en un servidor no el necessitem per a res!) que bé habilitada per defecte.

Un cop finalitzada la instal·lació pelada: aptitude install XXXX

PS: tot això va lligat amb els conceptes de màquines de producció vs màquines de desenvolpament. Les de producció són aquelles que han d'anar a la guerra, és a dir, les que han de fer la feina, i per aquestes ens interessa estabilitat, robustesa i fiabilitat; per això triarem versions estables (Debian Etch) i només aquell programari que sigui estrictament necessari. Les de desenvolupament són les nostres joguines, i com que ningú no depèn del seu funcionament, hi podem/hem de fer tots els experiments que ens passin pel cap.

ambigu

tot i que hi estic d'acord amb tu que un servidor sempre ha d'estar el més pelat possible, al cap i a la fi si instal·les l'entorn gràfic però no l'habilites, l'únic que faràs es ocupar el disc dur amb un pilot de programes i biblioteques que no es faran servir, però com que l'entorn gràfic està deshabilitat igualment tampoc aniran a parar mai a RAM, amb lo qual mai molestaran

si ens posem a filar prim potser sí que molestaran, perquè ocuparan sectors del disc i després potser tardes una mica més a arribar als binaris que necessites, però diria que els servidors tampoc tenen una demanda tant alta com per preocupar-nos d'això :)

però tot i així, com que es programari lliure, cada administrador farà el que cregui convenient :D

Servidor

    Hola tots/es.
una pregunta:es podria fer tot aixo d' una forma automatizada?
un cd/dvd que t'instali tot?
debian,proxy,servidors etc  ,,, pero ja configurat amb guifi?(amb un scprit que
et vagi pregutan totes les dades)
posat a demanar jo no ho ser fer esta clar es podria fer dos cosas

cd/dvd guifi servidor

cd/dvd guifi usuari

be gracies

sinuso.org's picture

Em sembla que ja estaba en

Em sembla que ja estaba en ment, instalar posar ip del teu servidor i a funcionar :)

et sembla o esta?

    et sembla? o esta?
si es aixi com esta el projecta?

Suposo que quant diu "en

Suposo que quant diu "en ment" es que algú ho ha comentat, peró no s'ha fet res mes.