Idiomes

Inici de sessió d'usuari


Formulari d'adhesió o suport a la llicència de comuns sensefils


You must login or register to view this form.

Feu servir aquest formulari per a una d'aquestes dues coses:

  • Formalitzar l'adhesió d'una xarxa oberta als termes del Comuns Sensefils.
  • Signar per declarar el vostre suport, ja sigui a titol individual o en representació d'un col·lectiu, entitat, organisme o empresa, a la iniciativa del Comuns Sensefils. La signatura de suport és simplement una declaració, no comporta cap compromis ni comporta que cap tram de xarxa queda adherit als termes del Comuns Sensefils.

Es publicarà una llista amb les adhesions i signatures de suport on hi figurarà només la data, el nom, data de la signatura i el vostre comentari. En cas de proporcionar un enllaç en forma d'url, s'incorporarà al llistat de forma que clicant sobre el nom portarà al enllaç que heu posat.

El correu electrònic no es publica, i es farà servir només en el cas de que volgueu rebre notificacions en el cas de que hi hagi hagut algun canvi important en el text durant el seu debat. El DNI o NIF es demana només per donar formalitat a la recollida de signatures i tampoc es publica.