Languages

User login


VicRadioVic


node14283 VicRadioVicVicRadioVic
zoneVic-3 Centre C.Antic, Eix.Morató, VerdaguerC/ Rambla dels Montcada, 28
position (lat/lon)Lat:41.928786
Lon:2.258115
12 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided from26716-Vic-5 (SE) Estadi, Horta Vermella, setupgraphs

contact information

created by: setup.cat at 27/03/2008 - 2:13pm · updated by: setup.cat at Thu, 16/04/2015 - 23:17

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
TavernolesRBMacMiniserver10.139.124.102/29Working
VicRadioVicRB2011radio10.139.124.97/29TestingRouterOSv6.x
VicRadioVicTavernolesM10radio10.139.124.99/29TestingAirOsv5.x
VicRadioVicinteriorradio/  RouterOSv4.7+ 
VicRadioVicConversorFOradio/  n/a 
VicRadioVicMacMiniServerserver10.139.124.100/29Working
TavernolesVicRadioVicM10radio10.139.124.98/29WorkingAirOsv5.x
TavernolesRB2011radio10.139.124.101/29Workingn/a
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
VicRadioVicRB2011 - VicRadioVicFO
79571-VicVIT-[28311] (ROU-VICVIT-03/Fibra-guifivic-p2p)172.18.23.21/172.18.23.22Working0.901250-W
124611-TavernolesElsMunts-[6780] (TavernolesElsMuntsST/TavElsMuntsVicRadioVic)172.25.11.25/172.25.11.28Working9.15785-E
Total: 10.058 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
VicRadioVicRB2011
124610-VicRadioVicRB2011/TavernolesRB201110.139.124.97/10.139.124.101Workingn/a-
124601-VicRadioVicRB2011/VicRadioVicTavernolesM1010.139.124.97/10.139.124.99Workingn/a-
124602-VicRadioVicRB2011/VicRadioVicMacMiniServer10.139.124.97/10.139.124.100Workingn/a-
124603-VicRadioVicRB2011/TavernolesVicRadioVicM1010.139.124.97/10.139.124.98Workingn/a-
124609-VicRadioVicRB2011/TavernolesRBMacMini10.139.124.97/10.139.124.102Workingn/a-
VicRadioVicTavernolesM10
124601-VicRadioVicTavernolesM10/VicRadioVicRB201110.139.124.99/10.139.124.97Workingn/a-
VicRadioVicMacMiniServer
124602-VicRadioVicMacMiniServer/VicRadioVicRB201110.139.124.100/10.139.124.97Workingn/a-
TavernolesVicRadioVicM10
124603-TavernolesVicRadioVicM10/VicRadioVicRB201110.139.124.98/10.139.124.97Workingn/a-
TavernolesRBMacMini
124609-TavernolesRBMacMini/VicRadioVicRB201110.139.124.102/10.139.124.97Workingn/a-
TavernolesRB2011
124610-TavernolesRB2011/VicRadioVicRB201110.139.124.101/10.139.124.97Workingn/a-

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Molt bo el nom del trasto ;-)

VicRadioVicRadio... sembla alló de les sèries periòdiques de mates ;-)

Ni que ho diguis :P

Això del noms automatics... després li canvio per 90.3FM, primer s'ha de solucionar que la BBDD li ha donat una ip duplicada xD

Ja ta

Ip & i nom solucionats

Ei, si això és per fer emissió de ràdio....

Revisant ràdios noves connectades m'he trobat aquesta.
Molt bé que una nano2 dongui -67 amb VictòriaAP.
L'únic que si és per emitir ràdios, potser els valdria la pena "upgradejar" victoriaAP i des d'allà fer l'enllaç cap a Tavèrnoles, que crec que es d'on emeten amb FM no?

El tema va per aquí. A veure com ho lligo durant aquesta setmana. VictoriaAP ja esta en part actualitzada per en Xevi Torres. Ara faltaria aquesta segona part, i enllaçar amb els Muns que és des d'on emeten ;)