Languages

User login


SBGRocLlarg


guifiLOG: _ipcalc mask invalid (mask)

El node: SBGRocLLarg de Sant Bartomeu del Grau (Osona) encara no disposa de text de descripció

node1611 SBGRocLlargSBGRocLlarg
zoneGurbVeïnat del Roc Llarg
position (lat/lon)Lat:41.981346
Lon:2.191692
0 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
FundersAjuntament de Sant Bartomeu del Grau (lloc), Ajuntament de Gurb (instal·lacions i corrent), Veïns de Gurb (apadrinament de materials inicials)
graphs provided from26716-Vic-5 (SE) Estadi, Horta Vermella, setupgraphs

contact information

created by: rroca at 30/11/1999 - 1:00am · updated by: rroca at Thu, 10/07/2014 - 23:04

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
SBGRocLlargCamcam10.138.30.43/27Working
SBGRocLlargAFiberHVicradio/  AirOsv5.x 
SBGRocLlargGRBM10radio10.138.30.41/27WorkingAirOsv5.x
SBGRocLlargAFiberHManlleuradio10.138.30.38/27WorkingAirOsv5.x
SBGRocLlargCanariradio10.138.30.42/27WorkingRouterOSv6.x
SBGRocLlargSTradio10.138.30.1/27WorkingRouterOSv5.x
SBGRocLlargSWgeneric10.138.30.34/27Working
SBGRocLlargAFiberQuopiamradio10.138.30.35/27WorkingAirOsv5.x
SBGRocLlargAFiberVicVITradio10.138.30.36/27WorkingAirOsv5.x
SBGRocLlargGeporkradio10.138.30.40/27WorkingAirOsv5.x
SBGRocLlargSAIgeneric10.138.30.44/27Working
Sbg-CTRocLlargradio10.138.30.45/27WorkingRouterOSv6.x
SBGRocLlargTavertetDipradio10.138.30.39/27WorkingRouterOSv6.x
SBGRocLlargNBManlleuradio10.138.30.46/27WorkingAirOsv5.x
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SBGRocLlargST
68146-CNTTVCentelles-[7602] (CNTTVCentellesST/)/Working18.033178-S
SBGRocLlargST - SBGRocLlargMaGePork
7204-MasiesGePork-[10105] (MasiesGePorkST/MasiesGePork-SBGRocLl)172.25.6.85/172.25.6.86Working8.40590-E
SBGRocLlargST - SBGRocLlargVicVIT
33429-VicVIT-[28311] (ROU-VICVIT-03/VicVIT-SBGRocLlarg)172.25.40.237/172.25.40.238Working7.716143-SE
SBGRocLlargST - SBGRocLlargVicHGST
65986-VicHospitalGeneral-[13999] (VicHGST/VicHGSTSBGRocLlarg)172.25.57.229/172.25.57.230Working7.538131-SE
SBGRocLlargST - SBGRocLlargHGM
65987-ManlleuHospital-[60600] (ManlleuHospitalST/ManllleuHospitalSBGRocLlarg)172.25.59.229/172.25.59.230Working8.19574-E
SBGRocLlargST - SBGRocLlargManlQuopiam
137203-ManlleuFDB-[4327] (ManlleuFDB)172.25.1.1/172.25.1.2Working7.82780-E
68017-MnllQpm-[64323] (ManlleuQuopiamST)172.25.52.133/172.25.52.134Working7.79279-E
SBGRocLlargST - SBGRocLlargGurbMundo
75134-GurbTecMundo-[43320] (GurbTecMundoST/GurbTecMundoSBGRocLarg)172.25.25.82/172.25.25.81Working3.974126-SE
SBGRocLlargST - SBGRocLlargTavertetDip
136545-TavertetDiposit-[6955] (TavertetDipositST/TavertetDipSBGRocLlarg)172.25.6.66/172.25.6.67Working19.16385-E
SBGRocLlargNBManlleu - SBGRLlrgAPMllTacOsona
134106-ManlleuGrumetal-[38328] (ManlleuDolcetNBSBG)172.25.4.51/172.25.4.53Planned6.37574-E
Total: 95.018 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SBGRocLlargCam
128112-SBGRocLlargCam/SBGRocLlargST10.138.30.43/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargCanari
128113-SBGRocLlargCanari/SBGRocLlargST10.138.30.42/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargST
128108-SBGRocLlargST/SBGRocLlargGepork10.138.30.33/10.138.30.40Workingn/a-
128113-SBGRocLlargST/SBGRocLlargCanari10.138.30.33/10.138.30.42Workingn/a-
128102-SBGRocLlargST/SBGRocLlargAFiberHVic10.138.30.33/10.138.30.37Workingn/a-
128109-SBGRocLlargST/SBGRocLlargAFiberVicVIT10.138.30.33/10.138.30.36Workingn/a-
128114-SBGRocLlargST/SBGRocLlargSAI10.138.30.33/10.138.30.44Workingn/a-
128103-SBGRocLlargST/SBGRocLlargAFiberHManlleu10.138.30.33/10.138.30.38Workingn/a-
128110-SBGRocLlargST/SBGRocLlargGRBM1010.138.30.33/10.138.30.41Workingn/a-
128657-SBGRocLlargST/Sbg-CTRocLlarg10.138.30.33/10.138.30.45Workingn/a-
128104-SBGRocLlargST/SBGRocLlargSW10.138.30.33/10.138.30.34Workingn/a-
128111-SBGRocLlargST/SBGRocLlargTavertetDip10.138.30.33/10.138.30.39Workingn/a-
129161-SBGRocLlargST/SBGRocLlargNBManlleu10.138.30.33/10.138.30.46Workingn/a-
128105-SBGRocLlargST/SBGRocLlargAFiberQuopiam10.138.30.33/10.138.30.35Workingn/a-
128112-SBGRocLlargST/SBGRocLlargCam10.138.30.33/10.138.30.43Workingn/a-
SBGRocLlargSW
128104-SBGRocLlargSW/SBGRocLlargST10.138.30.34/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargGRBM10
128110-SBGRocLlargGRBM10/SBGRocLlargST10.138.30.41/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargAFiberHVic
128102-SBGRocLlargAFiberHVic/SBGRocLlargST10.138.30.37/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargAFiberHManlleu
128103-SBGRocLlargAFiberHManlleu/SBGRocLlargST10.138.30.38/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargAFiberQuopiam
128105-SBGRocLlargAFiberQuopiam/SBGRocLlargST10.138.30.35/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargAFiberVicVIT
128109-SBGRocLlargAFiberVicVIT/SBGRocLlargST10.138.30.36/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargSAI
128114-SBGRocLlargSAI/SBGRocLlargST10.138.30.44/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargGepork
128108-SBGRocLlargGepork/SBGRocLlargST10.138.30.40/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargTavertetDip
128111-SBGRocLlargTavertetDip/SBGRocLlargST10.138.30.39/10.138.30.33Workingn/a-
Sbg-CTRocLlarg
128657-Sbg-CTRocLlarg/SBGRocLlargST10.138.30.45/10.138.30.33Workingn/a-
SBGRocLlargNBManlleu
129161-SBGRocLlargNBManlleu/SBGRocLlargST10.138.30.46/10.138.30.33Workingn/a-

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SBGRocLlargST - SBGRocLlargST1-AP
35871-Gurb-serrajoana-[9926] (Gurb-serrajoanaRd3)10.138.30.1/10.138.30.22Working1.42130-SE
63725-GurbMasMuntadella-[60868] (GurbMasMuntadellaRd2)10.138.30.1/10.138.30.15Working1.03177-E
39941-GurbEnric-[42776] (GurbEnricRd1)10.138.30.1/10.138.30.25Working1.217121-SE
67860-GurbAreaSeri-[64285] (GurbAreaSeriRd1)10.138.30.1/10.138.30.16Working4.347101-E
53587-GurbCalSastre-[3003] (GurbCalSastreRd2)10.138.30.1/10.138.30.26Working4.105114-SE
123574-GurbSerrabonicaNuria-[77234] (GurbSerrabonicaNuriaRd1)10.138.30.1/10.138.30.21Working0.981126-SE
57343-GurbElBorrello-[4060] (GurbElBorrelloRd2)10.138.30.1/10.138.30.13Working2.264185-S
137547-GurbSerraBlanca-[1750] (GurbSerraBlanca)10.138.30.1/10.138.30.2Working1.38464-NE
62685-GurbXC-[12727] (GurbXCRd2)10.138.30.1/10.138.30.11Working1.039127-SE
155689-GurbGerardEstrada-[112043] (GurbGerardEstradaRd2)10.138.30.1/10.138.30.3Planned5.356117-SE
SBGRocLlargST - SBGRocLlargAP-SE
28601-GurbVespello-[12170] (GurbVespelloRd2)10.138.30.225/10.138.30.230Working1.544189-S
28613-GurbQLopez-[19314] (GurbQuimRd2)10.138.30.225/10.138.30.236Working1.152127-SE
163167-SBGVspll-[123356] (SBGVspllRd1)10.138.30.225/10.138.30.226Planned1.611137-SE
28603-GurbEBarniol-[3996] (GurbEBarniolRadio1)10.138.30.225/10.138.30.231Working1.067129-SE
28616-GurbSerrabonicaSBell-[25692] (GurbSerrabonicaSBellRd1)10.138.30.225/10.138.30.238Working1.238129-SE
28608-GurbJBaucells-[2970] (GurbJBaucellsRadio1)10.138.30.225/10.138.30.233Working0.99125-SE
28621-GurbSerraJoana-[1932] (GurbSerraJoana)10.138.30.225/10.138.30.243Working1.603124-SE
28610-GurbJaumePF-[8319] (GurbJaumePFRd1)10.138.30.225/10.138.30.234Working1.192125-SE
28624-GurbSerrabonicaElRef-[4472] (GurbSerrabonicaElRefRadio1)10.138.30.225/10.138.30.244Working1.183125-SE
28611-GurbAgustiL-[15323] (GurbAgustiLRadio1)10.138.30.225/10.138.30.235Working1.076125-SE
Total: 35.8 kms.