Languages

User login


Introducció a guifi.net


A guifi.net és fa xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral que s'estén amb el tram que incorpora cada participant al conectar-s'hi.

  • Oberta perquè tothom hi és convidat a participar. Sense discriminacions ni secrets, tothom pot conèixer com funciona i millorar-la.
  • Lliure perquè no hi ha un propietari que imposa les seves condicions. Permet comunicar-se amb els altres membres de la xarxa i escollir com accedir a internet.
  • Neutral perquè l'acord d'interconnexió és entre iguals i afecta només a la xarxa i no pas als continguts que hi circulen.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

connexió wi-fi al cor de les gavarres

Hola, volíem saber si és possible tenir wi-fi al cor de les Gavarres, en concret a Fitor. Allà hi tenim un punt d'informació i uns guardes-masovers que hi viuen i seria molt interessant poder disposar d'aquest servei. podeu contactar amb el Consorci al 972 64 36 95

Gràcies

Es pot estudiar

Hola es pot mirar si es pot fer, podries marcar el punt en el Mapa: http://guifi.net/guifi.dir/mapa/mapa.html

així tindriem la part teòrica.

també si vols un altre cop no escriguis aquí, obra un fil nou aquí: http://guifi.net/node/add/forum

també es important no posar dades personals ja que els cercadors te les publicaran

Gracies

SAX=Salut Xarxa i Amor

 

ignasiferrer's picture

visio

Fitor te visió directa amb Palamós http://guifi.net/palignasi

Alla hi nem sovint a fer excursions amb BTT.