Languages

User login


Coordinació de extensions de servidors veuip dins la xarxa guifi.net


sinuso.org's picture

En vista de que la cosa sembla anar una mica descoordinada amb el tema centraletes de veuip, proposo que entre tots pugem editar aquest document, posant-hi la informació del servidors com el nom, url, subdomini que utilitza cada servidor i quin ranc de extensions utilitza per tal de no topar els uns amb els altres.

Servidor Veu IP BCNOnzeSetembre:

subdomini: veuip.onzesetembre.guifi.net

extensions: 6000

VoIP NUllLab:

subdomini: voip.cerdanyola.guifi.net

extensions: 13500 i 92300

Nota: Editeu aquest document o deixeu un comentari amb les dades i serà afegit al document.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Interconnexió centraletes veuip

 

Fa temps que es van muntar un bon grapat de centraletes i es va discutir llargament com fer la numeració, aquest va ser el planteig que es va decidir i on encara hi ha alguna de les centraletes en marxa però caldrà enllaçar les noves, segurament, amb eines més senzilles que temps enrera però la numeració podria ser semblant:

Cada servidor d'una zona pot fer servir, per exemple, la 4000, després se n'afegeix un altre: 4001, 4002, ...
Per les extensions, en cada servidor, 3 dígits: 001, 002, ...

Es va fer aquest planteig per anar sobrats i perquè si es tenien moltes extensions semblava evident que calia muntar un nou servidor.

Els servidors que s'havien posat en marxa eren:

1000 veuip.guifi.net
1001 elserrat.guifi.net
2001 matarosensefils.no-ip.org
2002 pbx.pinedawireless.net
2003 pbx.palafolls.net
3001 veuip.bell-lloc.net

Ara mateix només funciona 'elserrat' però en tenim de noves i potser hauríem de refer aquesta assignació i planificar enllaços.

 

sinuso.org's picture

DUNDi

Varem estar xerrant a les llistes[1] i va sortir el tema del DUNDi que pot ser el mes interessant.

Hi ha uns documents molt interessants[2][3] que va deixar el company free

[1] llistes

[2] http://www.julianmenendez.es/usando-dundi-asterisk/

[3] http://null-lab.hacklabs.org/mediaw/index.php/Ateriskhacklabs

vinga a veure si ens animem i ens hi fiquem....

Aqui a l'Hospi hi ha una muntada ja (que esta a un node desonectat), i altre en curs. La que esta desconectada a veure si de moment, si m'amplien amb ono la conexio, mes que res pels 3 megetes de pujada, i paso el meu enllaç a 5Ghz, que aixi conectarem el node via tunel, amb una mica mes de qualitat de la que tinc ara.

Fos interesant donar una mica de vida al tema i organitza-ho. Crec que es un bon aprofitament de la xarxa de guifi. Ara per ara amb un company que fa servir el meu proxy fem veu mijançant gmail pero clar, molt millor no dependre d'Internet per fer-ho, al igual que si em de parlar entre nosaltres, i fer conferencia, ni que sigui per veu ;) 

SAX ;)
Paco