Languages

User login


EmpordaWireless


EmpordaWireless's picture

Llers

node20970 LlersEmpordaWirelessEmpordaWireless
zoneLlersbarri de Mas Vidal
position (lat/lon)Lat:42.295098
Lon:2.908791
4 meters above the ground
available for mesh & statusYesPlanned
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: EmpordaWireless at 05/04/2009 - 11:48am · updated by: knoppix at Sun, 05/04/2009 - 13:57

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
EmpordaWirelessRd1radio10.139.100.4/27PlannedAirOsv30
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
EmpordaWirelessRd1 - LlersmprdWrlssRd1CPE0
16391-vajolNegrin (VajolMinesNegrin/VajolNegrinsud)10.139.100.4/10.139.100.1Planned15.088320-NW
Total: 15.088 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
sinuso.org's picture

Mogut

Mogut a la zona Llers

enllaç a la Vajol fet

te fet el enllaç david soc en knoppix ja amb coneixes no?

a la teva posicio pero esteria be fer un super node amb una  rb mikrotik, podreis parlar amb el Ajutament i mirar si volen col.laborar i apadrinar un super node  i un proxy!

be estem amb contacte ara tenvio un mail per que tinguis el meu correu

de moment posa la Nano i aixi fem proves, vinga benvingut a la xarxa guifi.net

ara podem resucitar l'Emporda wireless!!