Languages

User login


PdAAroGran2


telsat's picture
node21436 PdAAroGran2PdAAroGran2
zonePlatja d'AroAv. Vall de Ribes Nº10 (Edif. Arogran II)
position (lat/lon)Lat:41.808773
Lon:3.055487
20 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: telsat at 30/04/2009 - 9:22am · updated by: telsat at Fri, 17/04/2015 - 18:33

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
PdAAroGran2Rd1radio10.140.168.209/27WorkingAirOsv5.x
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
PdAAroGran2Rd1 - PdAPdrGrn2Rd1CPE0
124643-PdADiposit (PdADiposit-AP-S)10.140.168.209/10.140.168.193Working1.907339-N
Total: 1.907 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Usuari del proxy "rejected"

Té un compte d'email "a@a.com" i fa tota la pinta de ser inventat.

Al creador i al que ha validat el node: els usuaris als proxys es poden validar si: el node FUNCIONA, cal nom+cognom REALS i una compte de correu VÀLIDA !

 

sinuso.org's picture

operatiu i projectat

tens el node com a operatiu pero el enllaç com a projectat.

sinuso.org's picture

a@a.com

Aquest correu a@a.com no existeix. Deixo el usuari de proxy com a Rejected

ignasiferrer's picture

editeu l'usuari

http://guifi.net/guifi/user/5976/edit s'ha de posar el mail i totes les dades verdaderes.

ignasiferrer's picture

millora de senyal

s'ha de millorar el senyal reorientant o posant antena externa el sup node la veu a -92