Languages

User login


VicPsgGeneralitat55


node21654 VicPsgGeneralitat55VicPsgGeneralitat55
zoneVic-5 (SE) Estadi, Horta VermellaPasseig Generalitat, 55
position (lat/lon)Lat:41.919943
Lon:2.252608
25 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided from6833-Gurb, GraphCecilia

contact information

created by: WoKa at 12/05/2009 - 10:59pm · updated by: dsan at Fri, 13/01/2017 - 12:34

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
VicPsgGeneralitatOmnitikradio10.138.169.130/28WorkingRouterOSv5.x
VicPsgGeneralitat55STradio10.138.169.129/28WorkingRouterOSv5.x
VicPsgGeneralitat55VicSubVIgatanaradio10.138.169.132/28WorkingRouterOSv6.x
VicPsgGeneralitat55VicSSebastiaradio10.138.169.131/28WorkingRouterOSv6.x
VicPsgGeneralitat55Canariradio10.138.169.133/28WorkingRouterOSv6.x
VicPsgGeneralitat55SAIups/   
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
VicPsgGeneralitat55ST
134018-VicVIT (ROU-VICVIT-03/)/Working0.777330-NW
VicPsgGeneralitat55ST - VicPsgGenVicSSebastia
51211-VicSSebastia (VicSSebastiaST/VicSantSebastiaVicGen)172.25.10.177/172.25.10.178Working4.458279-W
VicPsgGeneralitat55ST - VicPsgGene55VicSSubVig
136824-VicSubVigatana (VicSubVigatanaST/VicVigatanaRavalCorti)172.25.11.106/172.25.11.105Working0.51189-E
Total: 5.746 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
VicPsgGeneralitatOmnitik
51210-VicPsgGeneralitatOmnitik/VicPsgGeneralitat55ST10.138.169.130/10.138.169.129Workingn/a-
VicPsgGeneralitat55ST - VicPsgGenVicSSebastia
51210-VicPsgGeneralitat55ST/VicPsgGeneralitatOmnitik10.138.169.129/10.138.169.130Workingn/a-
136959-VicPsgGeneralitat55ST/VicPsgGeneralitat55VicSSebastia10.138.169.129/10.138.169.131Workingn/a-
136960-VicPsgGeneralitat55ST/VicPsgGeneralitat55VicSubVIgatana10.138.169.129/10.138.169.132Workingn/a-
136961-VicPsgGeneralitat55ST/VicPsgGeneralitat55Canari10.138.169.129/10.138.169.133Workingn/a-
VicPsgGeneralitat55VicSubVIgatana
136960-VicPsgGeneralitat55VicSubVIgatana/VicPsgGeneralitat55ST10.138.169.132/10.138.169.129Workingn/a-
VicPsgGeneralitat55VicSSebastia
136959-VicPsgGeneralitat55VicSSebastia/VicPsgGeneralitat55ST10.138.169.131/10.138.169.129Workingn/a-
VicPsgGeneralitat55Canari
136961-VicPsgGeneralitat55Canari/VicPsgGeneralitat55ST10.138.169.133/10.138.169.129Workingn/a-

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
VicPsgGeneralitat55ST - VicGenAP1
131322-VicWOfosu (VicWOfosuRd1)10.90.218.1/10.90.218.15Working0.07455-NE
79554-VicSaidDarkaoui (VicSaidDarkaouiRd1)10.90.218.1/10.90.218.2Working0.11963-NE
157776-VicSolomonO (VicSolomonORd1)10.90.218.1/10.138.5.29Working0.2886-N
134737-VicElKachari (VicElKachariRd1)10.90.218.1/10.90.218.17Working0.749137-SE
132219-VicPgen37 (VicPgen37Rd1)10.90.218.1/10.90.218.21Working0.24610-N
157766-VicVivo (VicVivo)10.90.218.1/10.138.5.10Working0.28410-N
128734-VicJosepGds (VicJosepGdsRd1)10.90.218.1/10.90.218.11Working0.256285-W
157771-VicCharlesK (VicCharlesKRd1)10.90.218.1/10.138.5.21Working0.357261-W
133714-VicIkramAmida (VicIkramAmidaRd1)10.90.218.1/10.90.218.28Working0.14121-N
131398-VicAPratsobrerroca (VicAPratsobrerrocaRd1)10.90.218.1/10.90.218.16Working0.102339-N
79889-VicTurkson (VicTurksonRd1)10.90.218.1/10.90.218.3Working0.201298-NW
157777-VicJamankona (VicVicencMRd1)10.90.218.1/10.138.5.26Working0.266290-W
134960-VicJMofa (VicJMofaRd1)10.90.218.1/10.90.218.26Working0.172358-N
133110-VicAAmofa (VicAAmofaRd1)10.90.218.1/10.90.218.23Working0.39260-W
157767-VicCandiBayes97 (VicCandiBayes93Rd3)10.90.218.1/10.138.5.15Working0.198276-W
129366-VicOscarPs (VicOscarPsRd1)10.90.218.1/10.90.218.12Working0.2726-N
157772-VicIldefonsV (VicIldefonsVRd1)10.90.218.1/10.138.5.22Working0.32123-NE
133849-VicAbdeslamBakkali (VicAbdeslamBakkaliRd1)10.90.218.1/10.90.218.29Working0.13336-NE
131707-VicSafaaAv (VicZaffaAvRd1)10.90.218.1/10.90.218.18Working0.158272-W
80107-VicMChoyouai (VicMChoyouaiRd1)10.90.218.1/10.90.218.4Working0.277284-W
141373-VicParmitS (VicParmitSRd2)10.90.218.1/10.90.218.9Working0.3295-E
157780-VicJDomenech (VicJDomenechRd2)10.90.218.1/10.138.5.25Working0.17588-E
135127-VicNarpal (VicNarpalRd1)10.90.218.1/10.90.218.7Working0.46849-NE
133133-VicJashvirS (VicJasvirRd1)10.90.218.1/10.90.218.24Working0.075190-S
157768-VicJPanades (VicJPanades)10.90.218.1/10.138.5.16Working1.176268-W
129474-VicGyfti (VicGyftiRd1)10.90.218.1/10.90.218.13Working0.239293-NW
157773-VicPsgGen67 (VicPsgGen67Rd1)10.90.218.1/10.138.5.23Working0.094190-S
134023-VicVatandeep (VicVatandeepRd1)10.90.218.1/10.90.218.30Working0.241294-NW
131753-VicMoha24 (VicMoha24Rd1)10.90.218.1/10.90.218.19Working0.201276-W
81031-VicComPropPsggen35 (VicAlexanderPRd1)10.90.218.1/10.90.218.5Working0.26910-N
146937-VicAmineElKlai (VicAmineElKlaiRd1)10.90.218.1/10.90.218.6Working0.16147-NE
158396-VicEstudiant13 (VicEstudiant13Rd1)10.90.218.1/10.90.218.22Working0.40148-NE
133402-VicWilliamK (VicWilliamKRd1)10.90.218.1/10.90.218.8Working0.067235-SW
157769-VicMSibina (VicMSibinaRd1)10.90.218.1/10.138.5.17Working0.316113-SE
130280-VicNChukwuma (VicNNanndoRd1)10.90.218.1/10.90.218.14Working0.237293-NW
157774-VicMaryA (VicMaryARd1)10.90.218.1/10.138.5.8Working0.1629-NE
134457-VicPEffah (VicPEffahRd2)10.90.218.1/10.90.218.27Working0.45891-E
132055-VicJamesKojo (VicJamesVRd1)10.90.218.1/10.90.218.20Working0.126285-W
128720-VicBismarkP (VicBismarkPRd1)10.90.218.1/10.90.218.10Working0.146354-N
157770-VicManpreetSingh (VicManpreetSinghRd1)10.90.218.1/10.138.5.20Working0.237294-NW
133404-VicHauanA (VicHauanARd1)10.90.218.1/10.90.218.25Working0.19825-NE
138720-VicAparS (VicAparSRd1)10.90.218.65/10.90.218.76Working0.157273-W
159852-VicSalihu (VicSalihuRd1)10.90.218.65/10.90.218.69Working0.279292-W
136673-VicAbderrahmanA (VicAbderrahmanARd2)10.90.218.65/10.90.218.70Working0.13834-NE
138797-VicJAltarriba (VicJAltarribaRd2)10.90.218.65/10.90.218.77Working0.654128-SE
159917-VicKarima (VicKarimaRd1)10.90.218.65/10.90.218.74Working0.156287-W
137439-VicMaxOsmane (VicMaxOsmaneRd1)10.90.218.65/10.90.218.72Working0.284291-W
160162-VicAbidallah (VicAbidallahRd2)10.90.218.65/10.90.218.78Working0.156270-W
137561-VicJSala (VicJSalaRd2)10.90.218.65/10.90.218.73Working0.269104-E
135632-VicEdwardSabi (VicEdwardSabiRd1)10.90.218.65/10.90.218.68Working0.2532-N
138719-VicBlessingO (VicBlessingORd1)10.90.218.65/10.90.218.75Working0.121354-N
147045-VicFillaAmida (VicFillaAmidaRd1)10.90.218.65/10.90.218.66Working0.16318-N
159355-VicPallas14 (VicPallas14Rd2)10.90.218.65/10.90.218.71Working0.26885-E
136299-VicAKwame (VicAKwameRd1)10.90.218.65/10.90.218.67Working0.382264-W
149439-VicDSalarich34 (VicDSalarich34Rd1)10.90.218.97/10.90.218.104Planned0.50544-NE
160165-VicKamal (VicKamalRd2)10.90.218.97/10.90.218.109Working0.08831-NE
148785-VicPSG26 (VicPSG26Rd1)10.90.218.97/10.90.218.98Working0.3466-N
149868-VicEBARTorrentDeSant (VicEBARTorrentDeSantRd1)10.90.218.97/10.90.218.105Planned0.321228-SW
149191-VicMalika (VicMalikaRd1)10.90.218.97/10.90.218.100Planned0.749137-SE
150210-VicPstgePlRemei5 (VicPstgePlRemei5Rd1)10.90.218.97/10.90.218.106Working0.119331-NW
149192-VicSatRemei (VicSatRemeiRd3)10.90.218.97/10.90.218.101Working0.124274-W
151602-VicJoanXXIII_ (VicJoanXXIII_Rd1)10.90.218.97/10.90.218.102Working0.061219-SW
149306-VicSUYAK (VicSUYAKRd1)10.90.218.97/10.90.218.103Working0.191295-NW
160164-VicWilliam2 (VicWilliam2Rd1)10.90.218.97/10.90.218.107Working0.243295-NW
153310-VicKashmirG (VicKashmirGRd1)10.90.218.97/10.90.218.108Working0.4476-N
160316-VicJSingh (VicJSinghRd1)10.138.5.1/10.138.5.2Planned0.266291-W
160436-VicFarah (VicFarahRd1)10.138.5.1/10.138.5.3Working0.721136-SE
Total: 18.23 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Enllaç massa lluny

Potser és un pel arriscat fer un enllaç des del mig de Vic a MallaSerratAP2 havent-hi nodes molt més propers ;-)

Segur que des de la teulada s'han de veure altres possibilitats.

Recomanació

Hola Ramon,

Vaig optar per enfocar cap a Malla perquè cap al centre de vic molts supernodes estan al màxim de capacitat d'usuaris, a més, hi ha un client a prop que enllaça amb la plaça major i la senyal no és massa bona (http://guifi.net/node/12754)...a prop també n'hi ha un que enllaça amb la Serra de Sant Ferm, però la senyal tampoc és bona (http://guifi.net/node/9458); i per això ho volia provar en direcció malla.

Són uns 4 kms i l'antena que utilitzem és una powerstation2, pensava que n'hi hauria prou però la senyal és massa justa, -91...tot i que encara està bé com funciona per aquests valors, però evidentment s'ha de millorar.

Faré uns surveys als 360º a veure que hi ha. Alguna recomanació pel punt on som? no hi ha cap AP a 5 Ghz per enllaçar, potser seria millor opció?

Una altre cosa, com a curiositat. La senyal avui era de -91, però el dia de les proves de cobertura em sembla que eren uns -64 més o menys...no n'estic segur però diria que si, em sembla que encara tinc les captures de pantalla, ja ho revisaré. Es que m'hi trobo tot sovint, que quan es fan les proves de cobertura dona uns valors (nanostation2 "verge"), i quan s'hi configura l'unsolclic aquests valors canvien...tant pot millorar la senyal com empitjorar-la. Hi ha alguna sol.lució per aproximar més les proves de cobertura als valors que dona després de l'unsolclic? o no us hi heu trobat amb això?

 

Moltes gràcies!!

Salut!

Connexió client vs. minisupernode

Hi ha una possibilitat interessant que també s'ha de tenir en compte i és que enlloc de muntar una antena com a client i prou, es munti un minisupernode connectat a 5 GHz contra un altre node troncal, d'aquesta maner ens assegurem que l'edifici que connectem tindrà una molt bona disponibilitat i, a l'utilitzar un router, per exemple, un RouterBoard 433 quedaran 2 slots lliures per afegir-hi dos enllaços troncals més i/o per a muntar-hi alguna sectorial per la zona.

D'aquesta manera la xarxa podrà anar creixent i amb una trama troncal.

opció interessant...

Hola Lluís,

El que dius és una opció molt interessant...de fet fa pocs dies parlava amb en gokou i ja em comentava que pel tema comunitats la millor opció, tant pels clients com per futures ampliacions, era muntar un supernode.

El problema és que de client n'he muntat diversos i ja ho tinc molt per mà...però el tema supernodes no he remenat res, tot i que sempre hi he estat interessat mai tinc temps de dedicar-m'hi...potser ha arribat el moment ;-)

Em podries aconsellar quin material faria falta pel muntatge del minisupernode...segur que em deixo alguna cosa...

- Routerboard RB433

- MiniPCI 5Ghz (enllaç troncal)

- Antena 5 Ghz (quina recomaneu??)

I per fer l'enllaç, a quin supernode existent l'hauria de fer? fará falta afegir-hi una antena (i minipci) de 5 Ghz per l'enllaç cap a la comunitat?

 

Moltes gràcies!!

Molt mala senyal (-88)

Aquest node s'hi van creant usuaris, però és que té una senyal pèssima...

Si hi ha tants usuaris, no es poden muntar un supernode com cal? No té sentit ampliar usuaris aqui connectats a un Ap de Malla...

Minisupernode

http://guifi.net/minisupernode L'he actualitzat ;)

pendent....

Hola,

Gràcies Lluís per l'esquema de material. Només tinc un dubte. Per fer aquest enllaç troncal, cal també una antena exclusiva des d'algun supernode vei? És a dir, amb tot el material que m'has dit puc preparar el minisupernode de la comunitat de veins, però aquest, per anar enllaçat amb, per exemple, VicSSantFerm o VicPlaca o altres; en aquests altres supernodes s'ha de disposar d'una antena exclusiva (punt a punt) per l'enllaç cap a la comunitat? Quin seria el millor supernode per fer-hi l'enllaç? el permís per afegir-hi l'antena suposo que s'ha de demanar al creador del supernode...

 

Moltes gràcies!!

Salut!

Enllaç a un supernode de la troncal

Al http://guifi.net/minisupernode ja està previst minipci+pigtail+antena per a muntar-ho a algun slot lliure del supernode que et quedi més a prop. Potser es podria fer des del Palau Bojons, si hi ha línia de visió.

avançant...

Hola Lluís,

Ups, no m'hi vaig fixar que en la quantitat hi havia un "2" :-p

Doncs demanaré el material, el prepararé...i a veure on enllacem. A PalauBojons em sembla que no hi ha visibilitat directe, a SerraSantFerm i VicPlaca si.

Mentre preparo el minisupernode, per enllaçar temporalment, en Miquel Martos m'ha comentat la següent opció a través de les llistes de guifi:

"La troncal a Vic és a 5ghz. Segurament amb una nano5 rebràs bones
senyals. Prova a 5ghz amb Serra de Sant ferm si hi tens visió, allà hi
ha una antena ( per fer troncal) que ara mateix no s'esta fent servir
( la previsió es donar troncal a la guixa per allà) però de moment la
podries utilitzar.
No esta encarada cap al passeig de la generalitat però podries fer-ho
tu mateix si vas al centre civic de la guixa, l'antena es fàcil de
veure, és una petitona que esta enfocant a la guixa."

Ahir hi vaig donar-hi un cop d'ull. Hi ha un AP que es diu "VicSSantFerm-GXACamp" que suposo que és el que vol dir en Miquel per fer l'enllaç cap a la comunitat. He intentat configurar una Nano5 per enllaçar-hi però no em deixa, em sembla que "VicSSanFer-GXACamp" no permet afegir "clients", només serveix com a troncal...com hauria de fer l'enllaç? es pot fer des de la web? Tinc dubtes de com fer aquest enllaç ja que seria troncal i encara no n'he fet cap d'aquests. Si es fan canvis de de la web, després només s'ha de carregar l'unsolclic als trastos o bé requereix de una configuració manual?

 

Moltes gràcies per tota l'atenció rebuda!

Salut!
 

hola

fes servir si us plau els proxys mes propers ara mateix estas fen servir el proxy de Argelaguer!!!segu que en tens un de mes aprop ..Gracies