Languages

User login


Posa un enllaç al comuns sensefils


Per manifestar el teu suport o adhesió al comuns sensefils des de una altra web, o des de la teva comunitat local, pots posar-hi un enllaç fent encaixar quest codi en la teva pàgina:

<div align=center>
<a href="http://guifi.net/ComunsSensefils">
<img src="http://guifi.net/files/csf.gif"
ALT="Veure la llicència comuns sensefils"
WIDTH="88" HEIGHT="31">
</a>
</div>

El text es pot anar enriquint i matitzant amb el pas del temps. Si et copies el text complert de la llicència comuns sensefils en una pàgina pròpia, recorda de posar-hi un enllaç a l'original per si de cas. Ho pots fer de dues maneres, un enllaç a la darrera versió de la llicència, o bé també un enllaç a la versió que vas llegir en el seu moment. Per fer aquests enllaços el codi en html és:


Enllaç a la darrera versió:

<a href="http://guifi.net/ComunsSensefils>
Comuns Sensefils
</a>

Enllaç a una revisió concreta.

Has d'obtenir en la pestanya superior de "revisions" la darrera, i llavors codificar l'enllaç de la següent manera:

<a href="http://guifi.net/ComunsSensefils?revision=30">
Comuns Sensefils
</a>


Imatge alternativa (versió reduïda)

En Sebastián Galeano, de BadalonaWireless ha preparat una versió més "compacte" per a fer-hi l'enllaç. És aquesta:


La pots obtenir aqui:
http://guifi.net/images/wcl.png

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Petita correccio

Holes,

Si que es mes discret i mes blogaire. Ja l'he actualitzat. :P
El codi que posa però te l'adreça, l'amplada i l'alcada de la imatge anterior

A part d'això jo hi posaria els atributs amb minúscules, entre cometes i una barra de tancament al final de la imatge.

<div align="center">
<a href="http://guifi.net/ComunsSensefils">
<img src="http://guifi.net/images/wcl.png"
alt="Veure la llicència comuns sensefils"
width="80" height="15" />
</a>
</div>

Els meus cinc cèntims.

salut