Languages

User login


Allotjament llocs Plone Manresa


service information

service25563-PloneManresaAllotjament llocs Plone Manresa
typewebWeb server
device & statusWorking
homepages

contact information

created by: ahoms at 22/10/2009 - 10:49am · updated by: ahoms at Sat, 23/07/2011 - 08:19

Description

Allotja llocs web personals fets amb plone

Des d'internet: /http://109.69.8.133:8081/

Des de guifi: http://10.228.17.3:8080

 

També té operatiu un servidor Apache

Des de guifi: http://10.228.17.3

Des d'internet no està configurat l'accés