Languages

User login


Servidor de rellotge del bandoler


service information

service2626-NTPBandolerServidor de rellotge del bandoler
typeNTPNetwork Time Protocol service
device & statusWorking

contact information

created by: rroca at 25/08/2005 - 9:10am · updated by: rroca at Thu, 25/08/2005 - 09:10

Description

Permet la sincronització d'altres ordinadors o trastos amb el rellotge del bandoler