Languages

User login


Segona reunió de nodes guifi.net a Terrassa


El proper divendres 30 d'Abril a les 19:30 a l'Ateneu Candela [1]
farem una segona trobada informal per continuar amb l'empenta després de la primera reunió.

Ja tenim dos supernodes operatius més connectats entre si, un altre proxy federat, i força nodes projectats buscant on connectar.

Si vols participar i ajudar a fer creixer la xarxa lliure guifi.net per Terrassa i voltants
anima't a venir aquest divendres.

[1] mapa de situació : Ateneu Candela , c/Sant Gaieta 73 (però s'entra per la cantonada, al c/ Motserrat 136)

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

de fet

be, de fet es la tercera i no la segona.