Languages

User login


10 mil nodes!


guifi.net ha arribat als 10.000 nodes operatius amb més de 14.000 quilòmetres de xarxa.

El mèrit és de milers de participants: Usuaris, professionals, empreses i administracions gaudeixen d'una xarxa que continua creixent, motivats per les ganes de crear un espai on comunicar-se i portar internet fins a on no hi arriba i per a tothom.
Una xarxa que és de tots, que continua creixent, i que proposa noves i més justes solucions per al futur.

Gràcies a tots!
Ens veiem aviat al sopar de celebració!

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
eloi.rebes's picture

votació

...parlant a les llistes, sembla que potser ens ajudaria una votació al dia candidat pel sopar de cel·lebració.

http://guifi.net/node/31462

SAX!