Languages

User login


Garriguella Pins 9


node32269 Grrrllpins9Garriguella Pins 9
zoneGarriguella
position (lat/lon)Lat:42.342979
Lon:3.062996
8 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: knoppix at 27/08/2010 - 2:43pm · managed by: webmestre · updated by: knoppix at Mon, 11/07/2011 - 23:53

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
Grrrllpins9Rd2radio10.139.156.19/27WorkingAirOsv30
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
Grrrllpins9Rd2 - GrrgllGrrrllpns9Rd2CPE0
35501-GrrgllCampanar-[25703] (GrrgllCampanarRd1/guifi.net-GrrgllCpOmni)10.139.156.19/10.139.156.1Working0.161127-SE
Total: 0.161 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

nom+carrer???

Nom+carrer? ¿Y me explico por favor que quieres hacer Jordi?

sembla que

aquest node sembla que te capada la MAC a el Campanar? o pots mirrar si us plau garrotxa..la sra es queixa que no l'hi va o va quan vol i la senyal es bona i per tan no senten el que passa amb aquest client.

per favor poset en contacte amb ella i mira que funcioni estem donant una imatge molt dolenta a Garriguella no es la primera que es queixa.

Gracies!

Gracies!

ja torna a funcionar!

SAX!

ignasiferrer's picture

guest?

perque no hi ha guest a 10.139.156.1 algu mo explica?