Languages

User login


Des del Baix Penedès (Tarragona) a l'Alt Empordà (Girona)


 Feia dies que ho volia fer ara que Girona està conectada a Osona. Es una tonteria però que diu molt de guifi.net, un traceroute des del servidor que està més al sud fins al supernode que està més al nord. Gràcies a tothom que ho ha fet i ho fa possible.

 

root@bisbal:~# traceroute -m 50 10.139.100.1

traceroute to 10.139.100.1 (10.139.100.1), 50 hops max, 40 byte packets

 1  LB-CMCRd1--21091.ip.guifi.net (10.139.202.1)  0.483 ms  0.472 ms  0.700 ms

 2  172.16.10.1 (172.16.10.1)  6.432 ms  6.434 ms  6.424 ms

 3  CG-AntenaJMRd1--14476.ip.guifi.net (172.25.35.126)  10.395 ms  10.396 ms  10.388 ms

 4  VF-ProvesRd1--15533.ip.guifi.net (172.25.35.117)  15.359 ms  15.597 ms  15.589 ms

 5  AV-DipositRadio1--10082.ip.guifi.net (172.25.35.141)  17.821 ms  17.821 ms  18.049 ms

 6  SUB-DipLavern-RB750G--22338.ip.guifi.net (172.25.38.46)  38.277 ms  37.222 ms  37.219 ms

 7  LC-Diposits-RB750G--22576.ip.guifi.net (172.25.39.29)  38.396 ms  33.076 ms  34.549 ms

 8  LC-Diposits-MT2--6720.ip.guifi.net (172.25.38.246)  34.544 ms  30.547 ms  30.538 ms

 9  CapelladesMiramarIGLU--15327.ip.guifi.net (172.17.17.33)  36.009 ms  31.154 ms  33.037 ms

10  MontbuiLaTossaRd2--15329.ip.guifi.net (172.17.17.1)  49.520 ms  47.113 ms  47.103 ms

11  MontbuiLaTossaRadio1--10018.ip.guifi.net (172.17.16.253)  49.025 ms  28.621 ms  32.249 ms

12  DipositSudRadio1--9891.ip.guifi.net (172.17.16.206)  32.234 ms  38.087 ms  40.324 ms

13  Ajuntament--9893.ip.guifi.net (172.17.16.169)  38.777 ms  39.007 ms  51.491 ms

14  DipositPedrafita1--9895.ip.guifi.net (172.17.16.201)  55.728 ms  51.574 ms  54.059 ms

15  Camps-CasalRd1--17403.ip.guifi.net (172.17.16.38)  52.641 ms  35.831 ms  35.821 ms

16  FONBatlem--17404.ip.guifi.net (172.25.128.65)  47.790 ms  45.840 ms  46.066 ms

17  * * *

18  CAPCPiuetSTS--4217.ip.guifi.net (172.25.32.1)  36.833 ms  53.313 ms  53.253 ms

19  OlostDipST2--4067.ip.guifi.net (172.25.5.38)  41.139 ms  62.890 ms  64.365 ms

20  PerafitaBiblioST1--3739.ip.guifi.net (172.25.4.169)  63.413 ms  76.387 ms  76.379 ms

21  SEPODipositPerafitaST--3832.ip.guifi.net (172.25.1.254)  77.613 ms  69.876 ms  72.861 ms

22  SEPODipositST--2783.ip.guifi.net (172.25.1.233)  81.324 ms  77.664 ms  61.175 ms

23  SBGTorreNord--5613.ip.guifi.net (172.25.6.109)  62.401 ms  62.185 ms  48.183 ms

24  SBGTorreSud--5440.ip.guifi.net (172.25.5.202)  51.685 ms  50.191 ms  36.695 ms

25  SBGLaSerraSTSud--1903.ip.guifi.net (172.25.6.98)  36.681 ms  41.686 ms  37.447 ms

26  GurbPavelloAP--257.ip.guifi.net (172.25.4.221)  45.439 ms  37.190 ms  46.428 ms

27  GurbPavelloST1--1916.ip.guifi.net (10.138.14.76)  50.159 ms  51.424 ms  51.412 ms

28  TorelloDipSudST2--2820.ip.guifi.net (172.25.3.218)  48.437 ms  42.414 ms  44.393 ms

29  TorelloDipSudBellmunt--4356.ip.guifi.net (172.25.0.106)  56.127 ms  56.367 ms  50.181 ms

30  BellmuntSud--4327.ip.guifi.net (172.25.0.17)  62.901 ms  57.428 ms  58.681 ms

31  VidraPuigCubellRd1--19098.ip.guifi.net (172.25.224.42)  57.181 ms  57.428 ms  56.921 ms

32  knoppixRadio3--9201.ip.guifi.net (172.25.227.26)  67.149 ms  59.164 ms  59.153 ms

33  MontolivetRadio1--9200.ip.guifi.net (172.25.32.54)  58.679 ms  54.428 ms  56.672 ms

34  AlbMMontSTSud--5882.ip.guifi.net (172.25.9.54)  70.897 ms  58.185 ms  53.933 ms

35  AlbMMontSTNord--10360.ip.guifi.net (172.25.2.117)  52.439 ms  55.676 ms  53.932 ms

36  LldPjl25Rd1--19709.ip.guifi.net (172.25.35.105)  84.418 ms  74.917 ms  78.161 ms

37  NVTCampanarRd1--20205.ip.guifi.net (172.25.32.169)  81.391 ms  85.663 ms  78.174 ms

38  GrrgllDipRd2--22380.ip.guifi.net (172.25.39.22)  75.679 ms  81.156 ms  83.885 ms

39  CbnsCanalRd1--21753.ip.guifi.net (172.25.35.253)  82.657 ms  85.135 ms  75.170 ms

40  vajolNegrinRd2--16783.ip.guifi.net (172.25.38.186)  81.420 ms  55.676 ms  54.939 ms