Languages

User login


Mas Carreras


SGElectronics.cat's picture

Ha estat un dels supernodes més importants de la zona.

Iniciant el projecte de guifi.net a Pals, gràcies al Lluís Jofre,

en el seu moment regidor de l'Ajuntament de Pals. 

Quasi 7 anys de servei! 

MOLTES GRÀCIES!! :)

 

node32662 TrrntiMCarrerasMas Carreras
zoneTorrentí
position (lat/lon)Lat:41.959892
Lon:3.125181
10 meters above the ground
available for mesh & statusYesInactive
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: SGElectronics.cat at 14/09/2010 - 12:05pm · updated by: eloi.rebes at Sun, 11/06/2017 - 10:44

This node does not have any device

You are not allowed to update this node.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mas Carreras?

Seria bo que en el Titol posis el poble ja que de Mas Carreras a Catalunya n'hi pot haber molts amb la meva opinio els titols serian nom del poble+carrer o casa o mas no?

SAX!

eloi.rebes's picture

vols dir?

..el node al mapa ja té el nom que pertoca segons fem a guifi... imagino que deus dir a la direcció URL de l'enllaç, oi?

 He posat aquest nom perquè sigui més fàcil accedir-hi... i tampoc és l'ús que pugui tenir els links URLs, la majoria som admins i els 4 que anem sovint a les webs...

 No podriem pas fer el que dius, perquè passa el mateix que amb els correus... oi que quan et crees un correu que el nom esta lliure, no et diuen si has de posar la població o algo per si mai algu coincideix?  jo ho  veig igual... 

 També estem sempre a temps de modificar-ho si s'estableix algun acord... i que jo sàpiga, només és el del node al mapa, res més...

 Ja ho comentrem a la trobada pròxima al 26 d febrer a figueres, si voleu. De totes maneres crec que s'hauria de parlar-ho a les llistes generals i no pas aquí. Personalment m'agrada veure els nodes només amb la info del node... altres temes a les llistes millor.

 SAX  

Sempre sa fet aixi

Ficsat per exempla http://guifi.net/vicvictoria o qualsevol altre si el nodes es diu victoria buscal ... no? ara ets lliure de posar el nom que vulguis pero es mes entenador amb el nom del poble devant crec no?

SAX!2011!

 

eloi.rebes's picture

doncs sí!

...ara sempre faig que la URL fàcil sigui el mateix node que es veu a la web dels mapes... així és més fàcil d'arribar al node!!
Gràcies Knoppix!!

SAX!! : )