Languages

User login


GualtaLlavia7


Situat a l'entrada nord del poble al costat de l'esglesia.

node34740 GualtaLlavia7GualtaLlavia7
zoneGualtaC/ Llavià Nº7
position (lat/lon)Lat:42.029525
Lon:3.103224
15 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
Maintenance & SLAsAssociació Guifinet La Bisbal D'Empordà (Wireless)
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: santoso at 01/12/2010 - 6:38pm · updated by: jmsola1 at Sat, 04/08/2018 - 16:42

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
GualtaLlavia7Rd1radio10.140.220.164/27WorkingRouterOSv6.x
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
GualtaLlavia7Rd1 - TDeMGltLlv7Rd1CPE0
153527-TDeMCanSalvans-[88776] (TDeMCanSalvans-Omni)10.140.220.164/10.140.220.161Working3.32751-NE
Total: 3.327 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ignasiferrer's picture

eis

no tens visio amb aquest supernode.
el dia que el vam instalar em vaig quedar amb la zona com era. a més el AP no mira cap on ets..

Canvi en els AP d'aquest supernode.

 Que n'heu canviat la orientació o quelcom similar. Fins ara estava funcionant perfectament amb el AP2. Ara només veig el AP1.

ignasiferrer's picture

resolt

no s'ha modificat res de res
el ap2 era penjat.

segons les grafiques

http://guifi.net/ca/node/34740/view/distances

quin tindria de triar? a Pals si que te visio:

Working
153º - Sud est

o

Working
152º - Sud est

SAX!