Languages

User login


Xerrada al ISOC-ES: La incorporació de l'usuari com a inversor en el desplegament de les xarxes de Telecomunicacions


El proper dia 9 es dona una xerrada al ISOC-ES explicant la proposta de guifi.net des d'una perspectiva de mercat i models de negoci.
Més informació (llocs presencials i streaming) a:
http://www.isoc-es.org/news.php?extend.70

Materials de la presentació:

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
efrain.foglia's picture

Excelente

Qué buena noticia,

Excelente oportunidad para explicar el proyecto de guifi dentro de un contexto económico crítico como es el actual.

SAX

Efraín

nuevo enlace al video