Languages

User login


Presentació del projecte gsf-PuntCat. Crida a la participació!


[English summary at the end, if somebody wants futher info in English comment this entry]

El propassat desembre la Fundació PuntCat va fer públic que el projecte presentat pel grup de treball de graciasensefils.net de l'EXO.cat havia estat un dels seleccionats per a rebre l'ajut [1] de la primera convocatòria dels ajuts d'aquesta Fundació. Això vol dir que ara l'EXO.cat disposa d'uns recursos econòmics tant per a pagar desenvolupament del firmware de gsf com per comprar el maquinari que contempla el projecte.

Es convoca una sessió informativa sobre el projecte presentat i sobre com participar-hi (tant com a voluntari com a contractat) el proper dijous dia 20 de gener a les 20h al guifilab de Riereta (C/ Riereta 5, el Raval, 08001, Barcelona). Animem a tothom que pensi que pot ser del seu interès a assistir a aquesta sessió informativa. Els punts a tractar són:

  1. presentació del projecte: objectius, recursos disponibles i planificació
  2. com participar-hi
  3. crida a la participació: cerca d'interessats a participar-hi cobrant i cerca de voluntaris

Cal fer constar que no cal ser cap programador expert per participar-hi ja que al projecte hi ha moltes altres tasques a banda de les específiques dels programadors; algunes d'aquestes tasques són: documentació (català i _anglès_), difusió, compra i muntatge de maquinari, etc.

Ens veiem el dijous dia 20 a Riereta!

[English summary] The project to enhance GSF firmware and to build up a mobile node kit presented by the gsf working group of the EXO.cat association was selected by the PuntCat Fundation last December [1]. This means that we have some money to pay developers and some to buy hardware. More details about the project itself and how to contribute (either as a voluteer or as a "prefessional") in the meeting scheduled on Thrusday the 20th of January at 20h during the guifilab. guifilab takes place every Thursay evening at C/Riereta 5, 08001, Barcelona. We encourage everybody to attend the meeting.

C u on the 20th at Riereta!

[1] http://www.fundacio.cat/obra-social/#guanya