Languages

User login


SAGPallars1


node38036 SAGPallars1SAGPallars1
zoneS'AgaroC/ El Pallars Nº1
position (lat/lon)Lat:41.796854
Lon:3.047909
8 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: ea3aqa at 20/04/2011 - 5:11pm · updated by: ea3aqa at Fri, 29/07/2011 - 10:03

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
SAGPallars1Rd1radio/  AirOsv3.6+ 
SAGPallars1Rd2radio10.155.3.13/27WorkingAirOsv5.x
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SAGPallars1Rd2 - SAGSGPllrs1Rd2CPE0
138112-PdADiposit (PdADiposit-AP-S)10.155.3.13/10.155.3.1Working3.101359-N
Total: 3.101 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ignasiferrer's picture

necesites ajuda

vols ajuda per connectar?

puc connectarme sense tenir un node a internet

Bona tarda, es possible conectar-es sense tenir antena etc..<?? 

ignasiferrer's picture

no

necessites realitzar una petita instal·lació (molt petita) i adquirir una antena del tipus i model ubiquiti nanostation 2 loco.

si vols mes info et deixo el meu mail

ignasi.ferrer@guifi.net

 

gràcies.

Velocitat baija

Algu em pot dir si es pot millorar la conexio, estic molt aprop de TV Costa Brava del SAgaro, i es que va masa lent, no swe si amb un altre proxi aniria mes be. merces.