Languages

User login


SAGAvdaCarrilet51


node49897 SAGAvdaCarrilet51SAGAvdaCarrilet51
zoneS'AgaroSAGARO. Avinguda del Carrilet. terrassa amb vistes a tota la platja de Sant Pol i rodalies
position (lat/lon)Lat:41.792193
Lon:3.045588
2 meters above the ground
available for mesh & statusNoTesting
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: Jordi Caparros at 08/07/2012 - 1:57pm · updated by: ignasiferrer at Mon, 09/07/2012 - 20:55

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
SAGAvdaCarrilet51Rd1radio10.140.7.13/27TestingDD-WRTv24preSP2
You are not allowed to update this node.

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SAGAvdaCarrilet51Rd1 - SAGSGvdCrrlt51Rd1CPE0
48198-SAGTvCostaBrava (SAGTvCostaBrava-AP3)10.140.7.13/10.140.7.1Testing0.54521-N
Total: 0.545 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Validació Usuari de Proxy - Platjadaroproxy

Bona tarda.

 

Avui per fi he aconseguit connectar-me a la xarxa guifi.net de SAGARO!

Tinc molt bona visibilitat del node (SAGTV/SaGTV-AP3) i ja he configurat el proxy al Firefox, però no em deixa validar-me amb l'usuari i passwd que he creat. És simple qüestió de temps perquè es dongui d'alta, o algu ha de crear el nou usuari al proxy manualment ?

Gràcies!

ignasiferrer's picture

aviam

primer de tot hem de comprovar que connectis amb els nivells de senyal adequats.
per lo tant tens que deixar la antena connecta unes hores si cal dies.
llavors si les dades de usuari con correctes (es a dir reals) set validara l'usuari per poder navegar.

gràcies.