Languages

User login


Mil cases connectades per les ones (El 9 Nou)


A 'El 9 Nou' del 27/10/2006 ha sortit un article amb el títol 'Mil cases connectades per les ones'

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

nòduls vs nodes

Us hi heu fixat que el diari anomena nòduls als nodes?

Aquí les definicions:

node

[del ll. nodus 'nus']

m 1 ASTR Cadascun dels dos punts en els quals l'òrbita d'un astre talla el pla de l'eclíptica.

2 FíS En la propagació d'una ona estacionària per un medi, cadascun dels punts del medi en els quals l'amplitud de vibració de l'ona és nul·la.

3 GEOM Punt d'una corba en què aquesta s'interseca a si mateixa i per on, per tant, pot traçar-se a la corba més d'una tangent.

4 HISTOL 1 Protuberància arrodonida i dura, subcutània o periarticular.nòdul

[del ll. nodulus, íd.]

m 1 PETROG 1 Concreció de poc volum.

2 Cadascuna de les concrecions, de forma variable i de composició diferent a la de la roca encaixant, que presenten a vegades les roques sedimentàries.

2 HISTOL Petita nodositat o concreció de poc volum.

3 nòdul radical BOT /MICROB Engrossiment de les arrels de les lleguminoses produït per la simbiosi amb rizobis.

ja els ho demanaré...

Crec que de vegades els articles el revisen traductors abans de publicar-lo.
Si tinc ocasió miraré de preguntar-ho a algú que hi entengui de si ho han anomenat així per alguna cosa en concret, o en canvi ha estat un error de correcció. Nosaltres fins ara sempre ens hi hem referit com a "node". Potser simplement son sinònims?